Vil du støtte den fremtidig dialog om Stilling/Gram Borgerskov?

Oprettet den 31/08-2018

Da cirka 45.000 m2 (4.5 ha) skov langs Søvejen tidligere på året har fået ny ejer, har Stilling/Gram Borgerforening i den forbindelse fået tilbud om donation på ca. 40.500 m2 (4,1 ha) af dette areal. Denne donation inkluderer en klausul på, at denne del af skoven skal bevares i fremtiden som byens egen skov.


For at dette kan lade sig gøre, ønsker den nye grundejer at realisere et skitseret forslag om et byggeprojekt på ca. 4500 m2 (10 % af arealet) på bakketoppen ved de eksisterende parcelhuskvarterer ved Skovvej og Damgårdsvej. Ved Skovvej foreslår den nye grundejer, at der på bakketoppen integreret i skovens høje træer, bliver bygget 5 skovhuse med i alt 20 generationsboliger samt yderligere udstykkes to villagrunde ved Damgårdsvej. Det skal samtidig påpeges, det er udstykning af 4500 m2 og dermed ikke 4500 m2 bebyggelse.


Størsteparten af al skov langs Søvejen er ejet af en lang række private grundejere, hvorfor offentligheden reelt ikke kan påberåbe sig brugsret. Denne brugsret har dog aldrig været håndhævet, hvorfor mange i lokalområdet anser denne skov for offentlig, hvilket på ingen måde er berettiget.


Mulighed for donation af knap 4,1 ha til byen giver dog en unik mulighed for at indgå dialog om, hvad denne del af skoven i så fald kan blive benyttet til. En dialog, det vil helt naturligt, at Stilling/Gram Borgerforening deltager i. 


Er der ikke interesse i lokalområdet til at bevare de tilbudte knap 4,1 ha som Stilling/Gram Borgerskov, hvis dette kan medføre realisering af det skitserede byggeri ved Skovvej og Damgårdsvej, anser Stilling/Gram Borgerforening det ikke for relevant at deltage i en fortsat lokal dialog om områdets brugsret og muligheder.


Dette skal ikke bestemt forstås således, at borgerforeningen ikke er interesseret i at mest muligt af skoven bliver bevaret. Men fakta er, at den øvrige del af områdets forskellige matrikler fortsat vil tilhøre en lang række private grundejere, hvilket betyder, offentligheden dermed heller ikke har nogen form for juridisk brugsret. Derfor vil dialog derom heller ikke være relevant.


Det er samtidig vigtigt at slå fast, Stilling/Gram Borgerforening ikke har indflydelse på de skitserede byggeplaner.


Stilling/Gram Borgerforening har derfor på nuværende tidspunkt behov for at dokumentere, om der er opbakning i lokalområdet til at indgå i dialogen om mulighederne for at bevare skoven som Stilling/Gram Borgerskov ud fra de skitserede udstykningsplaner.


Tak fordi du skriver under her.


Med Venlig Hilsen

Stilling/Gram Borgerforening

Kommentarer

Luk