Vi har ret til løn

Oprettet den 09/02-2021

Kære Bestyrelsen i Værløse Gymnastik 


Vi skriver til jer, fordi vi er rigtig frustrerede over ikke, at blive hørt i den her situation.


For mange af os instruktører er vi afhængige af vores løn fra Værløse Gymnastik. Det er ikke bare en fritidshobby, det er et rigtigt job, hvor vi er ansat med faste timer, hvorfor vi forventer en fast indkomst, som vi er dybt afhængige af. Blot fordi vi ikke er fuldtidsansatte, er vi stadig afhængige af lønnen, i og med vi har mange timer i foreningen. 

Det betyder brutalt set, at vi snart står uden tag over hovedet og ikke kan betale vores regninger eller få mad på bordet. 


Vi ser os nødsaget til at søge andre veje, hvis vi ikke finder en løsning. For flere af os er det vores primære indkomst, og vi bliver derfor nødt til at finde et andet arbejde, og der vil dermed ikke være tid til at fortsætte som instruktør i Værløse Gymnastik. Dette vil selvfølgelig være ærgerligt, da vi har været glade for arbejdet som instruktører.


Vi ved at mange af gymnasterne har tilmeldt sig holdene pga. os instruktører, som de har et nært forhold til. Hvis vi ser os nødsaget til, at stoppe som instruktør i foreningen, ved vi, at mange af gymnasterne også vil stoppe og følge med os videre i andre foreninger. 

Dette udfald vil være ærgerligt for foreningen, og især fordi det er svært, at finde nye gymnaster når de når over omkring 12 år. 


Som ansatte, føler vi, at vi ingen stemme har haft, når det er kommet til Corona krisen og lønbeslutnigen. Bestyrelsen har truffet en beslutning uden, at inddrage de over 80 instruktører, der får foreningen til at løbe rundt. Vi har f.eks. ikke sagt ja til, at vi vil arbejde 2 måneder længere, end den kontrakt vi har underskrevet. Der havde vi intet, at sige og det kunne jo være, at vi havde valgt, at tage på ferie dér eller lagt andre planer. 


Derfor er vi uenige i jeres argument om, at der ikke er brug for instruktører, hvis der ikke er nogen medlemmer. Vi mener netop, at der ikke er nogen medlemmer, hvis der ikke er nogen instruktører til at undervise. Vi anser os selv, som en vigtig bestanddel af foreningen, og afgørende for, at holde torv i hjælpeinstruktørerne og alle gymnasterne. Foreningen kan ikke klare sig uden instruktører.


At online undervisning ikke er en mulighed er vi ikke enige i... Vi kan se, at det ikke er optimalt, men i en uvant situation som denne, må man nøjes og være glad for det, vi nu kan få stablet på benene og tilbyde. Online træning er trods alt bedre end ingen træning, og det vil sikre os vores løn, og medlemmerne deres ugentlige træning, der desuden bidrager til, at holde holdånden og foreningsånden i live. 

Vi er klar over, at live online træning til de mindste hold er svært, men her forestiller vi os at man kan lave små træningsvideoer der tilnærmelsesvis ligner undervisningssituationen, som forældre derhjemme kan være behjælpelige med, at sætte på, hvis deres børn skal aktiveres.

Yderligere må tilføjes, at det ved med online træning vil være svært for medlemmerne at brokke sig og kræve kontingentet tilbage, idet medlemmerne har modtaget undervisning på bedste vis under forholdene. Derudover betaler gymnasterne ikke for undervisningen, men derimod for medlemskabet af klubben jf. DGI. Erik Lennart Petersen


Vi havde håbet på, at I ville tilgodese os mere end hvad tilfældet er. Vi har lagt utallige frivillige timer i denne forening, som weekendtræninger, stævner, opvisninger og forberedelse hertil, kørsel mm. Der ligger mange frivillige timer i det at være instruktør uden for timerne i hallen, som reelt er de eneste vi bliver betalt for. 

Alt dette gør vi glædeligt, fordi vi elsker gymnastikken og brænder for at give vores gymnaster en fed oplevelse. Men det holder kun så længe vi føler os godt behandlet, hvilket absolut ikke er tilfældet i denne situation.


Vi har været i dialog med en del forældre også, og spurgt dem omkring, hvad de synes, og om de forventer at få penge tilbage. Her er svaret entydigt: “Nej”. Siri Ann (mor til Johannes fra Drengespring 13+) siger bl.a.: “Jeg forventer overhoved ikke at få pengene tilbage. Vi er i en speciel situation, og jeg vidste godt inden jeg betalte kontingent, at det var med risiko, for ikke at få fuldt udbytte af det. Jeg synes det er grotesk at instruktørerne ikke får deres penge. Det kontingent jeg har betalt, forventer jeg ikke at få tilbage. Men jeg forventer instruktørerne får løn. Kan de ikke lave online-undervisning”? 


Karin Nielsen som har en datter (camilla) på Call On Me, har betalt hele kontingentet og forventer at instruktørerne er lønnet. 


DGI foreningskonsulent siger: 

Hvis sæsonen forlænges skal i også have løn for det. Corona krisen er en force majeure, hvorfor medlemmer ikke kan forvente at få kontingentet igen, og der desuden ikke er lovgivning der understøtter dette. Vi har været i kontakt med andre foreninger for at høre hvad de gør. 
Ifølge DGI’s egen jurist (på følgende link Corona og økonomiske konsekvenser – hvad gør du som idrætsforening? (dgi.dk) ) har trænere med fast ugentlig arbejdstid krav på sin sædvanlige løn, fordi der er tale om force majeure. Dette forudsætter at der ikke er en klausul der særligt beskriver at foreningen i særlige situationer kan aflyse aktiviteterne uden udbetaling af løn. 

En sådan klausul om at foreningen kan aflyse vores træninger og stoppe lønudbetalingen findes ikke i vores kontrakt. DGI afholdt Webinar, hvor de fik af vide, at de var forpligtet til at udbetale løn.Vi håber, at I vil høre os og se denne særlige situation fra vores perspektiv. Vi vil så gerne den her forening og se vores dejlige gymnaster ude i hallerne igen. Det ligner desværre bare ikke dette er tilfældet… Og selvom dette er en lønnet interesse for os, så er det for mange af os også vores primære indtægt, som skal få vores dagligdag til at hænge sammen. Vi er dybt afhængige af vores løn, og det håber vi, at i forstår ud fra ovenstående. Derfor håber vi også i tilgodeser vores opråb og ønsker at ændre jeres nuværende holdning. Vi er mindst lige så trætte af det her corona-show som i er. Men vi må stå sammen som forening og komme ud på den anden side med optimisme, god energi og stadig stærkt sammenhold. 


På vegne af instruktørerne i Værløse Gymnastik 

Emilie, Alexander, Sara, Celina, Nicolaj, Monika, AnitaBilag


DGI skriver på deres hjemmeside: 


Medlemmer – kan de få kontingentet retur?

Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

I idrætsforeninger med fitness eller fitnessforeninger gælder det samme som i alle andre foreninger. Der skal altså ikke ske nogen tilbagebetaling af medlemsbetalinger som følge af, at foreningens aktivitet i en periode er aflyst grundet Coronavirus-situationen.

Der kan være enkelte foreninger, der har valgt at have både traditionelle medlemsskaber og andre ordninger, f.eks. klippekort. I forhold til klippekortordninger og lignende kan det overvejes, om der skal være en forlængelse af den periode, der er betalt for, eller der skal være tilbagebetaling.

Der er i august ikke ændringer i de juridiske forhold vedrørende foreningskontingent. Alligevel kan foreninger opleve, at det i sensommeren og efteråret 2020 kan være nødvendigt, at der træffes beslutninger om kontingentreduktion eller andet. I så fald bør det fremhæves, at det ikke skyldes en juridisk forpligtelse, men at det er en ledelsesmæssig beslutning for at sikre drfiten og tilgodese medlemmerne.

Trænere med løn – skal de have løn?

Det afhænger af ansættelsesforholdet, om en træner, der normalt får løn, også skal have løn i den periode, han/hun ikke kan arbejde i idrætsforeningen. Det bemærkes, at en træner ikke er omfattet af funktionærloven og normalt heller ikke af overenskomst.

En træner, der har fast ugentlig arbejdstid, har krav på sin sædvanlige løn, selvom han i denne force majeure-situation ikke skal arbejde. En træner, der kun skal arbejde i det omfang han bliver bedt om det (”løsarbejde”) har ikke krav på løn, da han jo ikke kaldes på arbejde.

Hvis en trænerkontrakt indeholder en udtrykkelig og præcis klausul om, at foreningen i konkrete situationer kan aflyse aktivitet, uden at der skal betales løn, gælder en sådan klausul også i den nuværende situation.


Kommentarer

Luk