Underskriftsindsamling: En Omfattende Støtteindsats for Børn og Unge Påvirket af Globale Konflikter

Oprettet den 01/04-2024

Som Pia Bovin, huskunstner i Bellahøj siden krigens start i Gaza, har jeg set fra første hånd, hvordan konflikten har påvirket vores børn og unge dybt - fra deres spørgsmål og bekymringer til deres kreative udtryk for frygt og håb. Disse børns reaktioner har klart understreget et presserende behov for ikke kun at anerkende de dybe påvirkninger, de står overfor, men også for at tage konkret handling for at støtte dem gennem denne vanskelige tid. 


I en tid, hvor virkeligheden i vores boligområde Bellahøj er blevet intensiveret af både lokale udfordringer og globale konflikter, står vi over for en presserende situation, der kræver øjeblikkelig og konkret handling. Som beboer og huskunstner i Bellahøj har jeg set, hvordan boligselskabernes nøje tilrettelagte planer om at få tømt Bellahøjhusene – med argumenter om, at husene er sammenstyrtningstruede – har skabt en atmosfære af usikkerhed og frygt blandt beboerne. Dette "spin" har kun bidraget til en følelse af usikkerhed og forladthed i et allerede presset samfund.

Oveni dette har udbruddet af krigen i Gaza yderligere forstærket de emotionelle og psykologiske byrder, som vores børn og unge bærer. I et miljø, hvor alt bliver forstørret, er deres reaktioner på disse kriser blevet et spejl for os alle til at forstå dybden af den indvirkning, som sådanne globale og lokale begivenheder har på vores mest sårbare.

Det er i denne kontekst af forstørrede realiteter og akutte behov, at jeg finder det uundgåeligt at tage initiativ og appellere til vores samfund, vores ledere, og alle medfølende sjæle om at samles og handle. Vores børn og unge har brug for mere end tomme løfter; de har brug for konkret støtte og interventioner, der kan adressere og mildne de traumer og udfordringer, de står overfor.

Det er med denne baggrund og indsigt, jeg opfordrer til en øget indsats for at tilbyde psykologisk støtte, uddannelsesmæssig inddragelse og kreative terapiformer som en del af et bredere initiativ. Dette initiativ sigter mod at hjælpe vores børn og unge med at bearbejde og forstå den verden, de lever i - en verden, hvor krig desværre stadig er en realitet for mange. 

Krigen i Gaza påvirker børn og unge i Danmark på flere forskellige og ofte komplekse måder. Disse påvirkninger kan være både direkte og indirekte og strækker sig over emotionelle, psykologiske og sociale aspekter af deres liv. Her er nogle nøgleområder, hvor effekten mærkes:

Emotionel og Psykologisk Påvirkning

Sociale og Uddannelsesmæssige Effekter

Identitets- og Tilhørsforhold

Vores mål er at sikre, at alle børn i Danmark, og specielt i områder som Bellahøj, der har været mærket af både lokale udfordringer og de vidtrækkende effekter af internationale konflikter, føler sig sikre, støttede og forståede. Dette kræver en indsats, der går på tværs af personlige, sociale, kulturelle og strukturelle niveauer for at adressere de komplekse behov, disse børn står overfor. 

  1. Øjeblikkelig Evaluering og Sikring af Boligforholdene i Bellahøj: At vores politiske ledere og boligselskaber revurderer de nuværende planer med henblik på beboernes sikkerhed og velvære, sikrer gennemsigtighed i processen, og arbejder for at finde humane løsninger, der respekterer samfundets behov.
  2. Implementering af Støtteprogrammer: Iværksættelse af målrettede programmer i skoler, børnehaver, fritidshjem, og klubber, der kan tilbyde psykologisk støtte og uddannelsesmæssig støtte til børn og unge, som er påvirket af både den lokale usikkerhed og de følelsesmæssige eftervirkninger af globale konflikter.
  3. Styrkelse af Fællesskabet: At der skabes initiativer, som fremmer sammenhold, dialog og forståelse inden for Bellahøj og i det bredere samfund, så alle føler sig hørt, støttet, og værdsat.
  4. Hvad kan der gøres både akut og fremadrettet: 

Somatiske Experiencing (SE) traumebehandlinger kan spille en væsentlig rolle i børnehaver, skoler, fritidshjem, og klubber ved direkte at adressere og hjælpe med at helbrede traumer hos børn. Denne form for terapi, udviklet af Dr. Peter Levine, fokuserer på kroppens reaktioner på traumatiske oplevelser og arbejder med at genoprette den naturlige balance i nervesystemet. Her er nogle konkrete måder, som SE kan gøre en forskel på:

1. Fostre en Følelse af Sikkerhed

 Skabe Trygge Miljøer: Ved at integrere SE-principper kan lærere og pædagoger hjælpe med at skabe et miljø, hvor børnene føler sig sikre og understøttede. Dette kan omfatte øvelser, der hjælper børn med at genkende og regulere deres egne kropslige fornemmelser af sikkerhed og trivsel.

2. Håndtering af Traumerelaterede Reaktioner

 Værktøjer til Selvregulering: SE kan tilbyde børnene værktøjer til at forstå og regulere deres kropslige reaktioner på stress og traumer. Dette kan gøres gennem simple øvelser, der kan integreres i daglige rutiner, som hjælper børn med at mærke deres krop og finde ro.

3. Øge Bevidstheden og Empatien

 Uddannelse af Personale: Ved at uddanne lærere, pædagoger, og andet personale i grundlæggende SE-principper og -teknikker, kan institutionerne øge den generelle bevidsthed og empati omkring traumatiske reaktioner og behovene hos børn, der har oplevet traumer.

4. Støtte til Genoprettelse af Tillid

 Fremme Positive Relationer: SE kan bidrage til at genopbygge tillid hos børn, der har oplevet traumer, ved at støtte udviklingen af positive relationer med jævnaldrende og voksne. Dette kan opnås gennem guidede sociale interaktioner og gruppeaktiviteter baseret på SE-principper.

5. Integreret i Pædagogiske Strategier

Indlejring i Læreplaner: SE-øvelser og principper kan integreres i de eksisterende læreplaner som en del af den fysiske uddannelse, sundhedsundervisning, eller som en del af daglige rutiner, hvilket gør dem tilgængelige for alle børn.

6. Tilbyde Individuel Support

 Individuelle SE-sessioner: For børn, der viser tegn på dybere traumer, kan institutionerne tilbyde individuelle SE-sessioner med kvalificerede praktikere. Dette kan hjælpe med at adressere specifikke traumer på en mere målrettet måde.

7. Styrkelse af Resiliens

 Bygge Resiliens: Ved regelmæssigt at anvende SE-teknikker kan børn lære at styrke deres indre ressourcer og resiliens over for fremtidige udfordringer og stressorer.

Ved at implementere SE-behandlinger i børnehaver, skoler, fritidshjem, og klubber, kan institutioner spille en kritisk rolle i at støtte børn i at bearbejde og helbrede fra traumer. Dette vil ikke blot fremme børnenes individuelle velbefindende men også bidrage til et sundere og mere støttende fællesskab.

Vi beder derfor vores politiske ledere og beslutningstagere om at tage dette opråb seriøst og agere for at realisere disse mål. Din underskrift på denne kampagne er et vigtigt skridt for at vise, at der findes bred opbakning til disse essentielle tiltag. Sammen kan vi gøre en forskel og skabe et mere støttende miljø for de næste generationer, der vokser op i en tid præget af så mange udfordringer. Lad os sammen sikre, at ingen barn eller ung i Danmark står alene med deres traumer. Din underskrift gør en forskel

Luk