Underskriftindsamling mod nedlukning af børnehaven Troldebakken i Dommerby

Oprettet den 17/09-2023

Dommerby er i stor forandring med tilflytning af unge par og børnefamilier samt fremtidig udstykning ved Fjordberg Ager. Der er stor risiko for at den positive udvikling af området bremses ved nedlukning af børnehaven Troldebakken i Dommerby. Der er fortsat behov for en børnehave i Dommerby, hvorfor der indsamles underskrifter mod nedlukningen af Troldebakken. Lukning af Troldebakken er en kortsigtet plan og besparelse og imødekommer ikke den nuværende udvikling af området.

Formål: Formålet med underskriftindsamlingen er at indsende den til Skive Kommune inden udløb af høringsperioden. 

Nogle af argumenterne for bevaring af Troldebakken:

- Troldebakken er en vellidt børnehave, der har et godt og tæt samarbejde med byens dagplejere.

- Det er værdifuldt for børnene at der i høj grad er mulighed for nærhed, tryghed og omsorg i det mindre børnehavemiljø. 

- Gode og trygge trafikale forhold. Børnefamilierne har mulighed for både at aflevere i dagpleje, børnehave og sætte på skolebussen indenfor kort afstand.  

- Dommerby er i stor forandring. Der sker stor udskiftning med unge familier som flytter til området grundet mulighed for dagpleje og mindre børnehave i gåafstand. Der er derudover planlagt ny udstykning ved Fjordberg Ager med indkøbsmulighed. Dermed er der udsigt til flere børn i Dommerby indenfor en kort periode.

- Man undgår at området, Nr. Søby, Højslev og Dommerby, indenfor en kort årrække, kommer til at mangle institutionspladser. Det skal ses i lyset af den samlede udvikling af området og fremskrivning af børnetal, når der planlægges nye udstykninger ved både Fjordberg Ager, Skovvej og Jernbanevej foruden en stor generationsudskiftning i Dommerby.  

Luk