Underskriftindsamling imod 30 km/t på Scheelsmindevej & Stjernevej i Aalborg SV

Oprettet den 16/11-2023

Kære beboere i Scheelsminde og Stjernekvarteret...
Fartgrænsen på 30 km/t, i hele kvarteret, synes at møde stor modstand fra mange beboere i kvarteret - bl.a. i den lukkede Facebookgruppe - "Os der bor i Scheelsminde". På den baggrund har jeg tilladt mig at oprette en underskriftindsamling, som har til formål at få genindført 50 km/t på Stjernevej og Scheelsmindevej.

På Stjernevej, ved Vester Mariendal Skole, foreslås 40 km/t og at der etableres et fartbump, så snart man kører ind i kvarteret, og at der etableres en hævet flade før fodgængerovergangen og i hele krydset ved Stjernevej og Vegavej, så hastigheden ved skolen nedsættes. På kørebanen, før og efter skolen, aftegnes skiltning med "skolezone" og 40 km/t. Efter Vester Mariendal Skole (fodgængerovergangen) sættes hastigheden igen op til 50 km/t. Der etableres cykelsti i begge retninger, flere fartbump og/eller zik-zak-chikaner på Stjernevej, så farten holdes nede. 

På Scheelsmindevej skal der ligeledes etableres cykelsti i begge retninger, flere fartbump og/eller zik-zak-chikaner, så farten holdes nede på max 50 km/t.

På de øvrige veje i villakvarteret indføres 30 eller 40 km/t. Der etableres fartbump og chikaner, hvor det vurderes nødvendigt og i det omfang det giver mening. Det kunne fx. være på lange lige vejstrækninger, som fx. Nestorvej.   

Initiativet til denne underskriftindsamling er taget på baggrund af de mange kommentarer og den modstand, som Aalborg Kommunes projekt er blevet mødt med i den lukkede Facebookgruppe - "Os der bor i Scheelsminde".

Det er vigtigt at understrege, at forbedring af trafiksikkerheden, på vejene omkring Vester Mariendal Skole og på villavejene, naturligvis er yderst vigtig, hvilket ovennævnte ligeledes vil bidrage til. Underskriftindsamlingen her appellerer blot til, at Aalborg Kommune indfører en fornuftig og rimelig hastighedsbegrænsning - kombineret, med fartbump og chikaner, til at opnå nedsat fart i området. I dag er problemet netop, at der køres 60 - 70 km/t på både Scheelsmindevej og Stjernevej.

Såfremt Aalborg Kommunes plan iværksættes kan det blive dyrt at bo i/besøge os i kvarteret, da den mindste hastighedsoverskridelse får følgende konsekvens...

• Ved kørsel med 40 km/t kvitteres med et klip i kørekortet og en bøde på 1.500 kr.

• Ved kørsel med 51 km/t frakendes du kørekortet og modtager en bøde på 4.700 kr. - plus en ekstraudgift på minimum 4.000 kr. ifm. generhvervelsen af nyt kørekort.

Kort sagt så foreslås det, at sænke hastigheden ved skolen til 40 km/t og til 30 km/t på villavejene i kvarteret, og at der etableres cykelsti, chikaner og fartbump på både Scheelsmindevej og Stjernevej, som skal sikre at den alt for høje hastighed nedsættes til max 50 km/t.

Jeg håber, at mange beboere samt jeres familier og venner, som kører ind i kvarteret, vil dele og underskrive underskriftindsamlingen, så vi kan få sat hastigheden fornuftigt og rimeligt ned i kvarteret, hvilket vil medføre at trafikstøjen sænkes og trafiksikkerheden øges i kvarteret.

Ved udgangen af november måned 2023 indsendes underskrifterne til Aalborg Kommune.

På forhånd tak for din støtte og med venlig hilsen
Lasse Heidelbach

Neptunvej 4
9200 Aalborg SV

Telefon: 30 14 14 14

Luk