Støt et Børne- og Ungdomshus i Svendborg

Oprettet den 16/01-2017

Har du børn i Svendborg så se her! 

Vær med til at bakke op om, at de nu og i fremtiden har gode alsidige fritidstilbud efter SFO-alderen.

Svendborg kommune har flere gange truet med at lukke Svendborg Juniorklub eller flytte den til dårligere lokaler, uden mulighed for udeaktiviteter. Samtidig mangler Svendborg et klubtilbud for unge i centrum.

Vi er en gruppe forældre der arbejder for et samlet klubtilbud for børn og unge i Bagergade 28 i Svendborg. Vi har brug for jeres opbakning til at fortælle kommunen at de skal prioritere børn og unge.

Hvis Svendborg Kommune kan finde penge til DGI landsstævne, anlægning af vej til Tankefuld, samt bekostelig renovering af Torvet, må vi kræve at de også kan finde penge til at sikre vores børns trivsel og udvikling.

Skriv under nu og hjælp os med at blive hørt.


Kommentarer

Luk