STØT BEVARELSEN AF CHARLOTTENLUND SLOT OG SLOTSHAVE SOM EN NATIONAL KULTURARV

Oprettet den 24/04-2017

Vi har brug for jeres underskrift for at bevare Charlottenlund Slot og Slotshave som en national kulturperle og et naturskønt grønt område


Kort fortalt vil Gentofte Kommune omdanne vores nationale kulturarv i form af Charlottenlund Slot og Slotshave til ungdoms- og kollegieværelser!!


I en verden hvor vi dagligt er vidner til, at verdens kulturarv forsvinder på grund af krige eller nationale konflikter, er det efter vores mening så meget desto vigtigere at bevare og værne om den nationale kulturarv, der bevares kan!!!


Derfor anbefaler vi:

   • at Gentofte Kommune skrinlægger sin plan om udarbejdelse af en lokalplan, hvori man vil omdanne Charlottenlund Slot og Slotshave til ungdoms- og kollegieværelser
   • at Charlottenlund Slot og Slotshave bevares som en national kulturperle og et naturskønt område med kulturelle initiativer og tilbud til gavn for såvel den danske befolkning som for besøgende turister


Vi håber, at I – hvad enten I er bosiddende i Gentofte eller ej - vil være med til at kæmpe for at bevare Charlottenlund Slot og Slotshave som en arkitektonisk og kulturhistorisk national perle og et naturskønt, rekreativt område ved;

   • at skrive under på nedenfor

   • at sprede budskabet i jeres omgangskreds


Med venlig hilsen


Kulturvision Charlottenlund
Slotsgruppen
Art Forum


Hvis I har brug for mere information omkring ovenstående, er I velkomne til at kontakte Poul Borring fra Kulturvision Charlottenlund på 21 43 56 52.


Kommentarer

Luk