Stop grov psykologisk Børnemishandling, i kender det som forældrefremmedgørelse

Oprettet den 22/06-2020

I 1914 startet forældre fremmedgørelse af Einsteins børn, han  blev Skilt fra sin narcasistic x kone i 1916. 

Einstein tilbød sin X kone præmiepenge for Nobelprisen , man har fundet ud af , ved at læse hans dagbøger, Han tilbød pengesummen, fordi han var blevet fremmedgjort fra sine børn igennem flere år . kun for at få lov til se sine børn.

Dette grove Psykologisk overgreb på børn har stået på i over 100 år uden nogen  hjælper børn eller forældre.

Domstol , Advokater, Psykologer , Socialrådgiver påtager sig i 99 % af alle sager det vi kalder by stander rollen i det psykisk overgreb.

I 2017 rejste vi til Childress Institute i USA for indhente undersøgelse metoder og diagnose.  der kan med 100 % bekræfte eller af bekræfte om dette psykologisk overgreb pågår på børnene. de kan også anvendes i sager om seksuelle overgreb.

Det er ikke muligt at manipulere med Domstolen , Dommere kan nu med 100 % sikre sig sig, at de ikke placere barnet hos gernings mand/kvinde som hidtil er sket.

Der er ingen Dommer der placere barnet hos den pedofile forældre men i disse sager placere man forsat barnets hos Gerningsmand/kvinde. Domstol Styrelse uddannelse enhed fik uddannelse materiale tilbage i 2017 og har forsat ikke gjort noget for at stoppe de Danske Domstole deltagelse i grov børne mishandling. 

Dette er ikke et forældremyndigheds problem eller et samværs problem!

Det er :

Psykisk vold fra en nær relation , paragraf 243 og grov psykologisk børnemishandling , der vil forfølge barnet resten af livet , Den vil bliver overført til næste generation om barnet får børn.

,Duty to Protect The family pathology that seeks a child custody evaluation often involves the IPV spousal abuse (Intimate Partner Violence; "domestic violence") of the ex-spouse/targeted parent by other spouse-and-parent using the child as the weapon. In weaponizing the child into the spousal conflict, the allied parent in a cross-generational coalition with the child against the other parent (Minuchin) creates such significant pathology in the child (i.e., a persecutory delusional disorder; Shared Psychotic Disorder, ICD-10 F24) that it rises to the level of a DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse. Child custody evaluations do not assess for the IPV spousal abuse of using the child as the weapon, and therefore fail in their duty to protect the targeted parent from a savage and brutal emotional spousal abuse from their ex-spouse, who is using the child as the weapon. Child custody evaluations do not assess for the DSM-5 diagnosis of Child Psychological Abuse by the allied parent in a cross-generational coalition (Minuchin) with the child against the targeted parent, and therefore fail in their duty to protect the child from psychological child abuse by the pathology of the allied parent.

Child Psychological Abuse..DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed.. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship. ICD 10 F 24. ICD 11. QE52,0 Caregiver-child relationship problem which reads "Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child Caregiver relationship problem.

Ressource: https://www.facebook.com/Parental-Alienation-Awareness-Organization-EU-430434503959266/?ref=bookmarks

 

De Danske Psykologer er desværre ikke uddannet i tværgående generationel koalition  igennem deres uddannelse og har ikke vist nogen former for interesse for holde sin kompetencer opdateret og derfor får den type af grov børnemishandling lov til forsætte med at ødelægge familie, børn i generationer. uden nogen hjælp til børn eller forældreSiden 2017 har vi forsøgt at uddanne Danske Dommer, Advokater, Psykologer Socialrådgiver  omkring dette grove psykologisk overgreb. som er ligeså skadelig som seksuelle overgreb , børn skal beskyttes omgående med en periode på 90 dage for Stoppe overgrebet og for beskytte og for afdække skader på barnets tilknytning system.


Vi har oprette et krise center på Arnøje bygade 30 . 4660 Store Hedding hvor forældre kan komme og få hjælp. uanset hvem der henvender sig, repræsentere vi barnet.

det betyder hvis vi finder denne type af grov børnemishandling bliver det anmeldt til politiet , til bopæls kommune og børnenes egen læge.

Dette grove psykologisk overgreb forårsager store skader på  barnet tilknytning system som vil  forfølger barnet resten af livet også når barnet skal bygge sin egen familie 

Forskning viser at disse børn har 3 fremtids muligheder.

1. De får ingen børn

2. De bliver den næste generation som mister deres børn til dette overgreb

3. De bliver den næste generation af gernings mænd/kvinder

Det er vigtig at forstår dette overgreb udøves af begge køn!

Som det er  i dag bliver disse afgjort af hvem der kan manipulere og lyve bedst.

Gerningsmand/ kvinde bruger flere forskellige opførelse mønstre for at trianguleret barnet ind som våben imod den anden forældre.

Strategi 1: Badmouthing af den anden forældre

Strategi 2: Begrænse kontakten til den anden forældre

Strategi 3: Forbyde barnet at have kommunikation med den anden forældre.

Strategi 4: Forstyrrer, samvær og symbolsk kommunikation

Strategi 5: Barnet kommer med vage eller absurde rationaliseringer for nedgørelsen eller hadet

Strategi 6: Barnet har ikke den samme ambivalente holdning til den target forælder

Strategi 7: Barnet oplyser, at beslutningen om at afvise den forældrefremmedgjorte forælder er deres alene

Strategi 8: Barnet forsvarer refleksmæssigt gerningsmanden/kvinden. Barnet viser ingen skyld over at behandle den forældrefremmedgjorte forælder dårligt.

Strategi 9:  Gerningsmanden vil triangulere familiemedlemmer, venner og kollega ind som medhjælper i den psykisk vold, til brug imod den forældrefremmedgjorte forælder og for at fastholde den psykologisk kontrol over barnet.

Strategi 10: Barnet bruger scenarier og fraser, som det har lånt af den forældrefremmedgørende forælder eller et familiemedlem

Strategi 11:  Barnets nedgørelse omfatter ikke kun den forældrefremmedgjorte forælder, men også dennes familie og venner, kæledyr som barnet har haft et normalt forhold til. Familiemedlemmer som ikke påtager sig en medhjælperrolle i udøvelsen af den psykisk vold vil kunne blive slettet i barnets liv. 

Strategi 12: At fortælle barnet, den anden forælder, elsker ikke ham eller hende

Strategi 13: Tvinge barnet til at vælge imellem sin mor eller far

Strategi 14: Oprettelse af et billede af, at den anden forælder er farlig

Strategi 15: Barnet nedgør eller hader den forældrefremmedgjorte forælder

Strategi 16: Barnet vil sige, jeg hader ikke min anden forældre, vi har bare en krig.

Strategi 17: Tvinge barnet til at forsætte med at afvise den anden forælder

Strategi 18: Beder barnet om at spionere på den anden forælder

Strategi 19: Beder barnet om at holde hemmeligheder fra den anden forælder

Strategi 20: Henvisning til den anden forælder ved fornavn

Strategi 21: Henvise til stedforældre som "mor" eller "far" og tilskynde barnet til at gøre det samme

Strategi 22: Tilbageholdelse af medicinsk, akademisk og anden vigtig information fra den forældrefremmedgjorte forælder / sørge for den forældrefremmedgjortes navn ikke fremgår på medicinske, akademiske og andre relevante dokumenter.

Strategi 23: Ændring af barnets navn for at fjerne navne tilknytning til den anden den anden forælder.

Strategi 24: Hjernevask, så barnet symbiotisk følger gerningsmand/kvindes instruktioner.

Strategi 25: Gerningsmand/kvinde vil gemme sig bag ved barnet efter succesfuld triangulation; ”Det er ikke mig, som ønsker barnet ikke skal se sin anden forælder, det er barnet der ikke vil være, sammen med sin anden forælder. Jeg kan da ikke tvinge barnet. Den anden forældre har en krig med barnet”Kommentarer

Luk