Stop for udsultningen af landsbyskolerne i Odder kommune

Oprettet den 18/01-2017

Kommunens mindste og mest sårbare skoler skal traditionen tro holde for, når byrådet svinger sparekniven over de kommunale budgetter. 


D. 16 januar besluttede politikerne i børne- og kulturudvalget igen at bakke op om forvaltningens forslag til besparelser på landsbyskolerne i kommunen. Det aktuelle forslag er således indstillet til vedtagelse i byrådet til byrådsmødet d. 6. februar. 

Denne gang skal vi spare 1.4 mio kr samlet på de fire landsbyskoler Saksild, Hou, Gylling og Hundslund skole.


Nu er det simpelt hen nok. 


Ikke nok med at de lokale skoleledere fjernes og erstattes med en fælles leder for alle fire skoler. De lokale skolebestyrelser forsvinder i samme hug og afløses af en fælles bestyrelse for alle fire landsbyordninger.

Vi må sige højt og tydeligt fra. Det her går ud over vores børn og vores landsbyer. Det er ødelæggende for vores lokale kulturer, og vores lokale sammenhængskraft, og det er hverken klogt eller ansvarligt at spare på vores børns uddannelse.


For vores lokalsamfunds og for vores børns skyld håber vi, at du vil skrive under her.


Hjælp os med at sige tydeligt "NEJ!" til den gradvise udsultning og afvikling af de små skoler i Odder kommune.


Du kan også hjælpe ved at møde op til byrådsmødet den 6. februar, hvor besparelserne endeligt skal vedtages. Odders kommunale politikere skal se de mennesker i øjnene, deres beslutninger påvirker, - og forhåbentlig går det op for dem inden afstemningen, at vores små stærke lokalsamfund er et aktiv for kommunen, som skal bevares.


Kommentarer

Luk