Stop CBS' lukning af PKL, CBP, OIE og FLØK!

Oprettet den 13/11-2021 [English below]

Fremfor at foretage en reduktion på tværs af CBS' uddannelsesudbud, så vælger CBS i stedet at lukke 5 unikke uddannelser i Danmark. CBS vil lukke kandidatuddannelserne Cand.soc uddannelser Politisk Kommunikation og Ledelse (PKL), Creative Business Processes (CBP), Organizational Innovation and Entrepreneurship (OIE), samt HA/Cand.merc. Erhvervsøkonomi og Filosofi. 5 uddannelser som er baseret på, at studerende udvikler vigtige samfundsvidenskabelige kompetencer, der er nødvendige for at løse nutidige- og fremtidige problematikker indenfor klima og bæredygtighed, digitalisering, innovation med videre.  

Vi håber at alle jer, der er studerende, ansatte, alumner, arbejdsgivere, kolleger med videre vil underskrive denne underskriftsindsamling. Ledelsen på CBS skal se det kæmpe engegement, der er på disse studier - og den enorme betydning studerende og dimittender, samt forskere på disse studier har for vores samfund. 

[IN ENGLISH]: Instead of making a reduction across CBS’ programs, CBS has chosen to close 5 unique programs in Denmark. CBS will close the master's programs Cand.soc Political Communication and Management (PKL), Creative Business Processes (CBP), Organizational Innovation and Entrepreneurship (OIE), as well as HA / Cand.merc. Business Economics and Philosophy. 5 degrees which are based on students developing important social science competencies that are necessary to solve current and future problems within climate and sustainability, digitization, innovation and so on. We hope that all of you who are students, employees, alumni, employers, colleagues, etc. will sign this petition. The management at CBS must see the massive commitment and mobilization is in these programs - and the enormous importance students and graduates, as well as researchers in these studies have for our society.
Luk