Stop besparelser på børn med særlige behov i Hvidovre Kommune

Oprettet den 11/02-2019

Hvidovre Kommune vil spare 11 mio. kr. (beløbet er 8. april justeret til godt 7 mio. kr. jf. nedenstående under OBS) på rammerne for børn med særlige udfordringer, og som har behov for specialundervisning. Børn som for eksempel kæmper med autisme eller ADHD.


Det er  urimeligt at kræve, at et lille område som specialundervisning skal bære så store besparelser. Dertil er området alt for vigtigt. Det handler trods alt om børn. Og om at give dem en skolegang, så de kan få uddannelse, job og forsørge sig selv. 


Besparelserne skyldes, ifølge forvaltningen, at der er flere udgifter til området end forventet, da stadig flere børn får diagnoser. Det er uhørt, at der ikke er taget højde for de ekstra udgifter i forbindelse med vedtagelse af det samle budget for kommunen i oktober. I stedet lægger forslaget nu op til, at området for specialundervisning selv skal bære den ekstra økonomiske byrde.


Vi siger derfor til kommunalbestyrelsen: Stop besparelserne på børn med særlige behov. Stop besparelserne på området for specialundervisning. Giv alle børn, uanset udgangspunkt, en fair chance for en god skolegang.


OBS: 8. april: Børne og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 8. april besluttet ikke at anbefale besparelserne på 2,5 mio. kr. på kommunens egne tilbud. De øvrige forslag til besparelse anbefales desværre stadig. Vi opfordrer derfor kommunalbestyrelsen til ikke at vedtage besparelserne men til at tænke langsigtet og investere i området, så børn med særlige behov kan opnå job og uddannelse som alle andre. Vi opfordrer derfor fortsat borgere i Hvidovre Kommune til at underskrive underskriftsindsamlingen.


Læs mere om det seneste spareforslag og Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger her: https://hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/89/1730#section3 https://hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/89/1730#section3


Bemærk at kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune den 26.02. fik overrakt 494 underskrifter. Borgmesteren oplyste i den forbindelse, at sagen om besparelser sendes tilbage i Børne- og Uddannelsesudvalget til fornyet behandling. Det nye spareforslag pr. 2. april 2019 er udarbejdet i den forbindelse.


Underskriftindsamlingen er blevet på initiativ af bekymrede borgere i Hvidovre. For yderligere oplysninger om underskriftsindsamlingen kontakt Kåre Skarsholm på 51925629.PS: Husk at bekræfte din underskrift ved at klikke på linket i den mail, som du modtager efterfølgende,

Kommentarer

Luk