Støjreducerende tiltag på E45 ved Tebbestrup Kær

Oprettet den 16/09-2020

I takt med at trafikken stiger over de kommende år og motorvejen står til en udvidelse, vil vi som beboere i Tebbestrup Kær og Tebbestrup opleve en tiltagende støj, som ud over at være forstyrende også er bevist at være sundhedsskadelig ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Støjen fra motorvejen er ikke kun generende for de enkelte husstande i området men vil i det hele taget have en negativ påvirkning af oplevelsen af fred og idyl i de smukke omgivelser, som bl.a. udgøres af det åbne landskab langs engene og Gudenå dalen. Lad os i Tebbestrup Kær samt Tebbestrup stå sammen om at forebygge tiltagende støj og sætte fokus på vores dyrebare område.

Kommentarer

Luk