Skriv under på at Aktivitets- og værestedet Muhabet skal have en fast driftsbevilling fra Socialforvaltningen fra 2020, således at de ikke bliver nødsaget til at lukke.

Oprettet den 24/09-2019

Får aktivitets- og værestedet Muhabet ikke en væsentlig forhøjelse af driftsstøtte fra 2020 fra Københavns Kommune bliver Muhabet nødsaget til at lukke indenfor de første tre måneder af 2020.

Hvis Muhabet lukker vil flere hundrede mennesker stå uden det faste holdepunkt i deres ellers meget kaotiske liv, som er forårsaget af psykisk sygdom eller svært invaliderende traumer. Vores betydelige forebyggelse og rehabilitering af denne særlige og krævende målgruppe væk.

Det beløb på godt 3 mio. kr. Muhabet anmoder om, er på samme niveau, som den varige driftsbevilling andre aktivitets og væresteder har opnået i de senere år – Muhabet har endda betydeligt flere brugere hver dag.

Citeret fra Socialstrategien fra 2018 ”En by med plads til alle”: ”Den fornemmeste opgave med en social indsats i København er, at sikre et godt, meningsfyldt og værdigt liv for byens borgere med særlige behov”. Dette synes vi jo i høj grad gælder for Muhabets brugere.

Kommentarer

Luk