Sikre aborten i den danske grundlov.

Oprettet den 01/07-2022 I knap 50 år har aborten været fri i Danmark. Det skal den blive ved med at være. Der er mange grunde til man får en abort, medicinske eller personlige. Forslaget skal sikre de 15.000 personer der hvert år træffer beslutningen om at ende deres graviditet(Abort linjen 2019). Forslaget skal sikre de 3400 personer der hvert år ender med en Missed Abortion - En graviditet hvor fosteret har stoppet sin udvikling, men kroppen holder ved graviditeten(RKKP 2016). Forslaget skal sikre 900 personer som hvert år bliver gravide udenfor deres livmoder(Ibid) Retten til selv at vælge hvornår man ønsker at blive forældre, skal sikres i grundloven. Flere steder rundt om i verdenen, senest USA, er retten til fri abort blevet frarøvet. Unge mennesker tvinges til at blive forældre før de er færdige med at være børn selv. Personer som vil blive ufrivillig forældre. Voldtægtsofre der tvinges til at føde deres overgreb persons barn. Gravide hvor fosteret er gået til og kroppen ikke selv udstøder fostret risikere at dø. Gravide uden for livmoderen må afvente om kroppen selv udstøder fostret eller deres æggeleder vil springe og de deraf kan risikere døden. Gravide som har haft en spontan abort hvor der er restvæv som kroppen ikke selv udstøder risikere døden. Personer som ikke har råd til at sætte et barn i verdenen tvinges til at føde et barn i fattigdom. Personer hvis kroppe ikke kan bærer en graviditet uden det kan have fatale følger. Fostre med kromosomfejl, misdannelser eller andet, som ikke vil være levedygtige - skal bæres af den gravide til termin, altså den gravide skal føde et barn direkte i barnets død. Vi kender alle en som vil blive ramt hvis retten til fri abort forsvinder i Danmark. Det kan være en datter, søn, barnebarn, kollega, nabo eller studiekammerat. Derfor skal Aborten sikres i grundloven. INGEN skal tvinges til at være forældre. INGEN skal se deres kære dø. INGEN skal tvinges til at bære et dødt foster til termin. INGEN skal bestemme over retten til selv at vælge. Retten og adgangen til abort er en menneskeret(Sex og Samfund u.å). Lad Danmark gå forrest i at sikre denne menneskeret i vores grundlov. LITTERATUR: Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram . (2018). Tidlig Graviditet og Abort – TiGrAb: Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. RKKP. https://www.sundhed.dk/content/cms/67/4667_tigrabaarsrapport-2018.pdf AbortLinjen. (s.d.). Abort i tal. I: Abort Linjen. Lokaliseret den 28. Juni 2022 på https://abortlinien.dk/info/abort/abort-i-tal/

Kommentarer

Luk