Sikkert trafikkryds Skæring

Oprettet den 10/02-2019

Flere og flere får behov for at krydse Grenåvej ved Skæring Havvej/Hjortshøjvej-krydset, især mange børn, som skal frem og tilbage mellem Skæring og boligområderne vest for Grenåvej og Hjorthøj. 


Formålet med projektet, som denne underskriftsindsamling skal støtte, er

-  dels at få opført en cykel-/gangbro over Grenåvej til de bløde trafikanter

( fodgængere og cyklister )

-  dels at øge det generelle sikkerhedsniveau i krydset Hjortshøjvej / Grenåvej / Skæring Havvej 


Trafikkrydset opleves og vurderes som værende et farligt trafikkryds, og er en generel bekymring for mange Skæring-borgere.

Den tiltagende byudvikling i Skæring, vest for Grenåvej, afstedkommer en væsentlig meraktivitet i Skæring-krydset. Og der opleves ofte farlige situationer i krydset.

Endvidere opleves Grenåvej som en barriere for sammenhængskraften i den bymæssige udvikling i Skæring.

Projektgruppen anmoder derfor nu Aarhus Kommune om at foretage de nødvendige  sikkerhedsforanstaltninger i dette trafikkryds. Dette først og fremmest med henblik på at øge sikker færdsel i Skæring, men også ud fra et ønske om at skabe øget bymæssig sammenhængskraft.


Kommentarer

Luk