Underskriftindsamling

Oprettet den 18/06-2017

Bliver vores livskvalitet bestemt af lægerne/speciallægerne? - 

scroll ned på din mobil og skriv under


Hver 10’ende dansker rammes af en stofskiftesygdom. Mange føler sig ikke hørt, set eller hjulpet af den nuværende behandling. Og selv om sygdommen så småt har fået større bevågenhed, så går det ikke i den rigtige retning for de mange, der til dagligt er ramt af sygdommen. Tværtimod.

For i sygehusvæsenet hos speciallægerne gøres der tiltag til at stoppe medicinering med Thyroid, en animalsk udvundet stofskiftemedicin. Thyroid udskrives ikke længere af endokrinologer riget over, og de patienter, som alligevel ad anden vej (privatklinikker) vælger at få medicinen, netop fordi deres livskvalitet forbedres markant, nægtes hjælp af samme speciallæger, hvor deres behandling samtidig bliver afsluttet. Mange hospitaler afslutter også folk der indtager Liothyronin T3.

Ligeledes har mange - både praktiserende læger/hospitaler/endokrinologer flere steder i landet fjernet muligheden for at få foretaget blodprøverne frit T3 samt frit T4, hvilket bringer patienterne medicineret med Thyroid og T3-medicinen Liothyronin i fare for overdosering – overdosering der i værste tilfælde kan føre til dødsfald. Patienterne har brug for at kunne vælge frit og ikke bliver afsluttet af deres speciallæger.

- Det er rigtig svært at være oprigtigt optimistisk for fremtiden. Vi har i de seneste måneder oplevet mere pres end i alle de år, vi har været i gang med at arbejde for bedre diagnosticering og behandling af vores, for de flestes vedkommende, kroniske stofskiftelidelser. Vi har ikke længere mulighed for at vælge andet end syntetiske medicin, hvis vi bliver i det offentlige system. En medicin, som flere og flere dels ikke får det bedre af og som samtidig har en lang række uheldige bivirkninger for mange, som jo i forvejen er ramt af en sygdom med en lang liste af symptomer, der i det daglige kan være invaliderende. Vi vil egentlig gerne bare have lov at vælge selv i samarbejde med en læge, som tager de relevante prøver og vejleder os i brugen af såvel animalsk som syntetisk medicin.


Vores største ønske er samarbejde

- Vores allerstørste ønske er samarbejde og dialog. Vi får at vide, at speciallægerne følger nationale behandlingsvejledninger. Dog dikterer vejledningen, at der kan og bør gives anden behandling end den syntetiske T4 behandling, hvis patienten har vedvarende symptomer ved den syntetiske behandling. Der står ligeledes i de nationale vejledninger, at lægen skal samarbejde med patienten.

Som tidligere nævnt vælger flere og flere patienter i dag at opsøge private læger og betaler selv af egen lomme for at få den behandling, som det offentlige sundhedssystem i bund og grund skulle tilbyde. Men ikke alle har råd til at gå den private vej – og det burde ikke være nødvendigt - og oplever i stedet kun at blive tilbudt en behandling, hvor de ikke får det bedre – eller bliver lyttet til.

Når vi henvises os til en speciallæge, har vi et håb og et ønske om at vi er mere end blot en række blodprøvetal. Sygdommen er tricky og referenceområderne for blodprøverne er ikke nok til alene at konkludere, hvorvidt en patient er velmedicineret. Vi vil så gerne have lov at udvikle dialogen mellem patient og læge, således at de – i mange tilfælde – invaliderende symptomer, der opstår ved IKKE at være velmedicineret kommes i forekøbet og at vi i samarbejde med vores læge finder den individuelle behandling indenfor de typer af medicin, samt doceringer som er til rådighed.


Så hvad beder vi om? Blot en enkelt ting: Lyt til mig som patient og hjælp mig til den rette behandling. Det er vores mål med denne indsamling. 


”Der har været en tendens til, at højt og lavt stofskifte blev betragtet som banalt og let at behandle, men vores undersøgelser viser, at det er tilstande, som trods behandling har langtidskonsekvenser for helbredet", 

siger Laszlo Hegedüs, professor på Syddansk Universitet og overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.


Med venlig hilsen 
Foreningen StofskifteSupport & Patientforeningen Danmark


Web - https://stofskiftesupport.dk/

Facebookgruppe - https://www.facebook.com/groups/stofskiftesupport/

Facebook - https://www.facebook.com/stofskiftesupport/


Foreningen StofskifteSupport

   

web: https://patientdanmark.dk/

Facebook - https://www.facebook.com/patientforeningendanmark/?fref=ts


Coverbilledet stammer fra StofskifteSupport's demonstration på World Thyroid Day 25 maj 2017 - på Nytorv i København

Kommentarer

Luk