SAM-foreningen SKAL bevares - hjælp

Oprettet den 30/03-2018

Spareforslag vil lukke aktiviteter for udsatte i SAM.

På socialudvalgsmødet tirsdag efter påske er der lagt op til store nedskæringer på socialområdet. En af nedskæringerne vil berøre SAM-foreningen så voldsomt, at det reelt vil føre til en lukning af SAM og aktiviteterne for udsatte og psykisk sårbare.

SAM står for “Sociale Aktiviteter og Motion”. SAM spiller en stor rolle i mange udsatte og sårbare menneskers liv. SAM står blandt andet for SAM-festival og en masse forskellige sociale og sportslige aktiviteter for udsatte og sårbare som fx bowling og svømning. En lukning vil berøre 800-900, der deltager i foreningens aktiviteter.

Spareforslaget går ud på, at SAM og en række andre foreninger ikke længere skal have faste tilskud. I stedet skal SAM og andre hvert år søge tilskud via de almindelige § 18-midler. På den måde er der lagt op til en nedskæring på en halv million kroner i 2018 og en million kroner om året fra 2019. SAM har i dag tilknyttet to kommunale medarbejdere, der står for foreningens aktiviteter. Det vil foreningen miste, hvis politikerne vedtager spareforslaget. Det vil reelt føre til en lukning af SAM og de aktiviteter, foreningen står for.

Bestyrelsen i SAM-foreningen skal derfor på det kraftigste opfordre politikerne i socialudvalget og byrådet til at droppe spareforslaget. Vedtager politikerne alligevel forslaget, vil foreningen være nødt til at lukke ned.

Det er nu op til politikerne i byrådet og socialudvalget, om SAM’s aktiviteter for udsatte og sårbare skal fortsætte. Vi håber, at politikerne finder en løsning, der sikrer, at SAM kan fortsætte. Vi deltager gerne i en dialog med politikerne herom.


Kommentarer

Luk