Sagsbehandlingen i Greve kommune skal være lovlig og værdig!

Oprettet den 23/02-2019

I de seneste uger har der i Dagbladet og Sydkysten været eksempler på rigtig dårlig sagsbehandling i Greve.  I den næste stykke tid vil der komme endnu flere eksempler på dårlig og ulovlig sagsbehandling. Det er ikke acceptabelt! Alle vil som udgangspunkt gøre deres arbejde godt. Men rammerne for at udføre den gode sagsbehandling kan være for ringe, f.eks. når der er for få til at udføre sagsbehandlingen eller der ikke er penge til at udføre sagsbehandlingen. Det er derfor ikke godt nok, når borgmesteren håber på, at sagsbehandlerne gør sig umage eller blot vil fokusere på god dialog. Der skal helt anderledes ændringer til.

Vi vil ikke acceptere:

·  At sagsbehandlerne ikke hører og medinddrager borgerne i deres egen sag, som loven forskriver (partshøring)

·  At sagsbehandlerne ikke altid noterer væsentlige forhold ned i sagen, så sagen er oplyst, som loven forskriver (notatpligten)

·  At en afgørelse ikke er skriftlig, efterfulgt af en begrundelse og en klagevejledning jf. lovgivningen

·  At sagsbehandlingstiden generelt er for lang, at sagsbehandlerne ikke følger op og at en sag, der ifølge loven kun må tage 4 måneder, tager næsten et år.

·  At borgerne har mange sagsbehandlerskift

·  At familier lider under sagsbehandlingen og føler sig indirekte og direkte truet. En forvaltning skal skabe tillid og støtte jf. god forvaltningsskik.

·  At kommunen bevidst afprøver lovens grænser og dermed belaster borgerne i stedet for at støtte dem. En kommune må ikke bevist foretage en ulovlig handling.

·  At kommunen ikke automatisk forbereder unge borgere i anden lovgivning ved det 18. år.

·  At kommunen giver ordenlig vejledning og koordinering mellem forvaltningerne, sådan som loven foreskriver

·  At borgere mistænkeliggøres, når de klager over sagsbehandlingen.

·  At først når der kommer kritisk mediedækning, gør kommunen en ekstra indsat for at løse svære sager.

Venlig hilsen

Landsforeningen Autisme - Kreds Roskilde


Kommentarer

Luk