Sænk farten på Kastanievej

Oprettet den 16/07-2019

Kære nabo og fredensborger.

Vi vil bede Fredensborg kommune udføre en trafikundersøgelse af trafikken, der passerer på Kastanievej.

Der skal være specifikt fokus på den del af vejen, der forbinder starten af cykel-gangsti mod Endrup ved nr 41 og starten af cykel-gangsti mod Asminderød ved nr 18.


Her er dårligt skiltet i forhold til, at trafikanter på stisystemerne ofte er børn og unge. De kan ikke tolke vejens forløb ordentligt og overholder sjældent færdselsreglerne ved overgangen fra sti til vej og fra vej til sti.

Dertil kommer at skiltningen også er utilstrækkelig for den besøgende biltrafik. Biltrafikken består nemlig primært af besøgende og ikke lokale eller beboere på vejen. De benytter vejen som adgangsvej til den hestepension, der ligger ude for enden af Kastanievej. En væsentlig mængde af denne biltrafik er udenlandsk. 


Trafikundersøgelsen ønskes udført med henblik på at få opført en art trafiksanering, der kan nedsætte de tunge trafikanters hastighed på strækningen. Hver underskrift tæller og vi bliver meget glade, hvis du også fortæller din nabo om indsamlingen. Hav en god sommer. Mvh Thekla Thyrrestrup, beboer på Kastanievej.

Kommentarer

Luk