Flere eksterne publikummer til eksamenskoncerter på DJM! (Udelukkende for studerende på DJM)

Oprettet den 05/05-2021

Vi henvender os til jer, de studerende, angående konservatoriets beslutning om at der til eksamenskoncerter i sommeren 2021 kun må være 5 eksterne personer som publikum på DJM. Vi opfordrer alle de studerende på DJM til at underskrive.

Da konservatoriet afholder en masse offentlige koncerter i løbet af maj og juni måned, hvor kravet om gyldigt coronapas og billetreservation netop ikke giver nogen begrænsning af antallet af eksterne publikummer kontra interne, er det meget uforståeligt at dette ikke også gælder for de kommende eksamenskoncerter i juni.

På de studerendes vegne har vi brug for en begrundelse for denne beslutning, da den afviger meget fra de gældende retningslinjer på koncertområdet. Da konservatoriet i forvejen er arrangør for samtlige skolerelaterede projekter med offentlig koncertadgang, kan vi ikke se hvorfor en eksamenskoncert ikke hører under samme kategori, og derfor ikke samme adgangsforhold.

Derudover er vi bekendt med, at andre konservatorier vælger at afholde offentlige eksamenskoncerter uden begrænsning på antallet af eksternt publikum kontra internt publikum.

Vi er også uforstående overfor beslutningen, fordi der hverken fra regeringen og sundhedsmyndighederne, og ej heller særskilt fra kulturministeriet, bliver stillet krav om denne adgangsbegrænsning.

Set i lyset af at spillesteder, teatre, biografer, ect. åbner op igen d. 6. maj, og hvor man fx på Radar må have en kapacitet på 60 mennesker samlet, hvis blot alle har et gyldigt coronapas, har vi svært ved at forstå, hvorfor antallet af eksterne publikummer til de kommende afsluttende eksamenskoncerter lander på 5 personer, hvis max kapaciteten i lokalet og sikkerhedsforanstaltningerne ellers overholdes. Når man læser om retningslinjerne for et spillested, er der ikke et eneste punkt på listen, som vi ikke overholder på konservatoriet, eller som ville blive overskredet til en eksamenskoncert.

Hvis coronapasset kan give adgang til offentlige koncerter på konservatoriet, spillesteder, teatre, restauranter, værtshuse, etc, hvorfor kan det så ikke give adgang til at gå ind og se en eksamenskoncert under kontrollerede forhold?

Da vi i forvejen har mistet en stor del af uddannelsen (undervisning, faciliteter, projekter, netværk, samarbejder, etc.), er denne afsluttende koncert ekstra betydningsfuld både hvad angår det personlige, men i den grad også det professionelle aspekt.
Koncerten er pt vores eneste mulighed for at vise vores kunstneriske projekter og musikalske udtryk frem til omverdenen og fremtidige samarbejdspartnere. Det drejer sig om en afsluttende og allersidste eksamen, som vi ikke har mulighed for at gøre igen, og som manifesterer 5 års intensivt uddannelses- og udviklingsforløb.

Som institution har DJM et ansvar for at sende os godt på vej videre ud i branchen, og vi føler at I svigter jeres ansvar for at klæde os bedst på til en branche, der i forvejen lægger i ruiner. Hvis der var nogen, der skulle støtte os, burde det være konservatoriet som kulturelt flagskib, der avler vækstlaget i den danske musikbranche. SKRIV UNDER HVIS I ER ENIGE!

Med venlig hilsen og på vegne af de studerende

Stine Hjeds Drejer Nielsen
Cecilie Nørgaard Von Hausen Sadolin Sanni Bleser Jensen


Kommentarer

Luk