Rema1000 til Låsby

Oprettet den 19/10-2017

Rema1000 ønsker at etablere sig i Låsby

Skriv under hvis du ønsker en Rema1000 til Låsby

De ønsker en placering tæt på de overordnede veje, og er ikke umiddelbart interesseret i at placere sig i bymidten, hvor Meny ligger. Udfordringen er, at man – ifølge lovgivningen – ikke kan placere butikker hvor som helst. De skal ligge inden for et defineret område, og i Låsby er det område beliggende omkring Hovedgaden og en strækning langs Gl. Silkeborgvej, hvor tilgængeligheden ikke er helt i top.

Det nedsatte §17.4-udvalg, der har beskæftiget sig med visioner og ønsker til den fremtidige udvikling i Låsby, har peget på at det kunne være en god idé at flytte butiksområdet ud til det eksisterende erhvervsområde mellem Hammelvej og Ole Rømers Vej. Skanderborg Kommunes planlægningsudvalg har naturligvis undersøgt mulighederne for det i vores arbejde med kommuneplantillæg 16-05, og det har ikke været muligt at gøre i denne omgang. Det kræver grundige analyser og overvejelser af for og imod. En beslutning om at flytte bymidten kan have konsekvenser for borgerne, for det trafikale netværk, for den industri, der findes i forvejen i området, og naturligvis for de butikker, der bliver ”forladt” i den nuværende midtby.

Derfor har politikerne besluttet, at der skal laves en grundig og fyldestgørende helhedsplan for Låsby, når det nye byråd træder til i januar. Helhedsplanen skal blandt andet se på mulighederne for at flytte bymidten – og i øvrigt forholde sig til fordele og ulemper for hele Låsby og opland.


Kommentarer

Luk