Nej til højhuse på højskolegrunden i Himmelev!

Oprettet den 24/05-2019

Beslutningen om det kommende byggeri på højskolegrunden i Himmelev er inde i den afgørende fase. Socialdemokraterne og de Konservative i Roskilde Byråd har planer om at ændre den nuværende lokalplan. Det vil få store konsekvenser for alle beboere i Himmelev.


Socialdemokratiet og de Konservatives ændringer betyder, at de fire planlagte 3-etagers punkthuse nu skal være 4 etager høje, og at bebyggelsesprocenten på grunden skal øges fra 25% til 34%.


Da de fire højhuse bliver placeret på et af Himmelevs højeste punkter, vil de fremover dominere udsigten over Himmelev og være en markant ændring og ødelæggelse af områdets landskab.


Forøgelsen af byggeprocenten vil fylde området med 2- og 4-etagers bygninger, som vil komme til at ligge helt op ad skellet til de eksisterende naboer.


Bygherren har hele tiden været bekendt med den eksisterende lokalplan. Derfor må han, allerede da han købte grunden, have vurderet, at han gjorde en god investering. Alligevel forsøger han nu at superoptimere investeringen på bekostning af naboer og borgere i Himmelev og Roskilde. 


Vi beboere i Himmelev er imod, at lokalplanen ændres bare for at give bygherren lov til at presse flere og højere boliger ind på højskolegrunden, så han kan tjene ekstra penge på en i forvejen god investering 


Vi ønsker ikke så høje og mange bygninger:   

•   4-etages højhuse hører ikke naturligt hjemme i et parcelhuskvarter. 

•   Højhusene vil kunne ses milevidt fra, ikke bare fra Himmelev, Vigen og hele fjorden, men også fra store dele af Roskilde by og de store indfaldsveje.

•  Højhusene ødelægger Roskildes historiske og naturskønne ”skyline”.

•  Stilmæssigt vil højhusene skæmme den fine og bevaringsværdige højskolebygning.

• Når husene bliver placeret helt ud til naboskel, vil naboer blive generet af indkigsmuligheder og skyggevirkning.

•  Områdets naboer har købt deres ejendomme i tillid til, at politikerne vil respektere den gældende lokalplan. 


Vi ønsker i stedet, at politikerne respekterer de mange borgere i Roskilde, hvis hverdag byggeriet kommer til at påvirke.


Vi ønsker, at det nye byggeri skal holdes indenfor de byggehøjder og byggelinjer, som fremgår af den eksisterende lokalplan 507. 

Er du enig i dette, så støt os med din underskrift. Vi har brug for din hjælp.


Husk at bekræfte din underskrift i den mail, du får tilsendt.


Kommentarer

Luk