NEJ TAK til biogasanlæg ved byer med lugtgener, trafikstøj og tung transport i flere kommuner. Vi ønsker ny placering, væk fra folk og tæt på motorvejene!

Oprettet den 11/08-2022 Bemærk! Du skal være over 18 år og man kun må skrive under 1 gang. Dvs ikke både digitalt og på papir.

Odder kommune har modtaget ansøgning fra AURA VE og Bioenergi Østjylland A/S, om at lave 106 hektar energipark, hvoraf de 16 hektar er et biogasanlæg i Odder kommune, med tæt afstand mellem byerne Gjesing og Torrild.

Den oprindelige vedtaget kommuneplan fra december 2021, og som er gældende til 2033, er udelukkende solcelleareal på 63 hektar – uden biogasanlæg.

Biogasanlæg lugter! Det viser alt erfaring. Kørsler med gylle, halm, slagteriaffald og meget andet. Der er risiko for at droppe grillaftener og at tørre tøj udenfor, på grund af denne konstante stank er hængende. Op til 30 meter høje siloer og skorsten op til 75 meter, vil ødelægge det visuelle indtryk. Stor risiko for tab af værdi for hus og ejendomme. Det er krænkelse af den private ejendomsret.

Dette biogasanlæg, udover lugtgener, hvor det er dokumenteret, at det lugter op til 7 km afstand, vil også give meget trafikstøj pga. lastbiler med lugtende biomasse, samt støj fra anlægget.

70% af lastbilerne vil køre på Skanderborg veje, henholdsvis 40% Oddervej, 20% Nordlig Gl. Horsensvej og 10% Sydlig Gl. Horsensvej, som i forvejen er tungt trafikalt belastet. De resterende 30% transport kommer fra den østlige side af Odder kommune, hvor vejene Alléen, Konghusvej, Nygaardsvej og Grobshulevej er tungt belastet. I Torrild er der trafikdæmpende foranstaltninger, hvilket vil skabe endnu mere trafikstøj fra de lastbiler, der skal frem og tilbage til anlægget. Området mellem Gjesing og Torrild er kuperet, hvilket er med til at skabe ekstra trafikstøj, når lastbilerne kommer kørende som minimum 58 gange frem til anlægget og 58 gange tilbage – 6 dage om ugen. Biogasanlægget forventes at intensivere denne trafik ved indkøringer om foråret, i sommeren samt sensommer/efteråret.  

Flere folk har købt hus i området, uden at dette har stået i den vedtaget kommunalplan gældende til 2033. Dette giver for mange folk søvnløse nætter. Især folk, der står overfor at blive eksproprieret.  

Biogasanlæg skal ligge, hvor det generer mindst muligt. Det er forkert at placere en af Danmarks største biogasanlæg på Danmarks kortestes afstand til bebyggelse - de skal selvfølgelig placeres tæt på industriområder - væk fra tæt boligområder. Et oplagt sted, er ved motorvejen, hvor det ligger mere centralt i forhold til biomassen.

Hvordan kan det nogensinde give mening sikkerhedsmæssigt at kombinere gas, solceller og vindmøller samme sted? 

Med denne underskriftindsamling, håber vi at borgere i nærområdet og folk der bor i Odder, Skanderborg, Horsens og andre kommuner, vil være med til at få politikkernes øjne op for, at denne placering af biogasanlæg, er helt forkert.  Bemærk! Du skal være over 18 år og man kun må skrive under 1 gang. Dvs ikke både digitalt og på papir. Læs mere om hjemmesidens Cookie- og privatlivspolitik: https://www.wechange.dk/cookies.php

Kommentarer

Luk