Nej tak til højt etage byggeri mellem Skanderborgvej og Bernstorffsvej i Viby, Aarhus

Oprettet den 19/03-2019 Vi vil gerne have stoppet en privat ejer i at få lokalplan for området ændret, således at der kan bygges i 6. etager i vores villakvarter med smukke en-families huse. Der kommer direkte indblik i folks private haver og boliger. Haver og terrasser ved huse op mod byggeriet vil ligge i skygge eftermiddag og aften. Trafiktæthed vil forøges og specielt udkørsler fra Monradsvej, Reventlowsvej og Bernstorffsvej vil blive hårdt belastet. Trafikken munder ud i Viby Torv, som ikke kan rumme flere biler i forvejen. Udsigt og lysforhold vil blive spoleret for rigtig mange boliger på Skanderborgvej, Bernstorffsvej og Reventlowsvej. Parkeringsforhold vil blive problematiske, da mange beboere i det nye byggeri (ca. 200 boliger) vil benytte omkringliggende veje som parkeringsplads. Området vil ændre karakter og nærmiljø forringes. Udover foringelse af livsglæden for de nuværende beboere i kvarteret vil alle disse ting naturligvis også betyde at ejendomsværdien på mange huse i kvarteret vil falde dramatisk. Vi er på ingen måde interesseret i at bremse den gunstige udvikling Aarhus oplever disse år, men en så voldsom afvigelse fra den gældende lokalplan virker helt grotesk..


Kommentarer

Luk