Mod institution på Virum skole

Oprettet den 22/06-2022

Kommunen forslog at opføre en midlertidig og permanent institution til 200 børn på Virum skole hvor der forvejen har over 1000 elever:

Vi ønsker at:

1)  biholde boldbanen (der kommunen forslog at bruge til børnehave), så børn, lærer og pædagoger har et grønt areal til ophold og leg - udearealer og plads er afgørende for trivsel

2)  undgå at mulige institutionsbørn bliver placeret op ad Virum skole på et lille område med larm og støj fra skolen

3) kommunen sikre et godt trafikmiljø omkring Virum skole, hvor der ikke kommer flere biler end dem, der er i forvejen, hvilket både vil være til gene for skolens børn og ansatte samt naboer til skolen

4) kommunen skal finde alternativer til placering af institutionen et andet sted i kommunen, hvor den er til gavn for alle 

Kommentarer

Luk