Lukning af Kandidat-uddannelsen på AU i Emdrup, med overflytning til RUC

Oprettet den 19/10-2022 På baggrund af mail 10. oktober 2022, startes hermed denne underskriftindsamling, angående den modtagne besked om at overgå til RUC fra 01.02.2023. Den overordnede beslutning om flytning af afdelingen i Emdrup er besluttet på politisk plan, men at vi bliver sat i denne situation, med udsigt til kun at have ½ eller få år tilbage af uddannelsen, er ubegribelig. Frustrationen gælder samtlige studerende; Fuldtidsstuderende, på alle semestre, APN og NS, samt erhvervsstuderende, her også både APN og NS.. Vi har fra første semester, da beskeden kom om at det var politisk besluttet, gentagne gange fået at vide, at vi ikke ville blive berørt af situationen, og at vi ville fortsætte på Aarhus Universitet i Emdrup, og gøre vores uddannelse færdig på AU/Emdrup. Det er derfor med stor underen, at vi nu modtager en mail om, at vi overgår til RUC, inden vi bliver færdige. Vel og mærke midt i at skulle starte vores speciale op og at vi heller ikke som lovet, får lov at dimittere fra Aarhus universitet, hvor vi specifikt har søgt uddannelse. Det er ikke rimeligt, at vi nu, så kort tid før vores eksamensbevis, står med en udsigt til at, skulle tilhøre RUC. Ej heller er der en rimelig grund til at RUC skal stå på vores afgangsbevis, som det universitet vi har tilhørt. Vi har gennemført 3/4 af uddannelsen på AU på deres uddannelsesniveau. Historikken, i forhold til at uddanne sygeplejersker på kandidatniveau har, traditionelt set været tillagt Aarhus universitet. Derfor har vi også alle haft et specifikt ønske om at tilhøre Aarhus universitet, og med stolthed kunne dimittere herfra. Hvis andet var tilfældet, havde vi søgt om optagelse på RUC, eller et andet universitet.. Vi har søgt ind på AU Emdrup, og det må derfor være rimeligt at få tilbuddet om at skifte til AU i Århus på vores sidste semester. Ligeledes må det være mest rimeligt, at eksamensbeviset udstedes fra AU og i nødstilfælde både fra AU og RUC, da intet af undervisningen har foregået på RUC. Herudover er der frustrationer på flere fronter: - Ordlyden af at dem i Århus dimitterer fra AU, giver en skævhed ift. os som pludselig skal dimittere fra RUC, som kan risikere at gøre en stor forskel på arbejdsmarked. - De af os, som tager den nye uddannelse, APN-uddannelsen, kommer til at stå med endnu en udfordring i forhold til det fremtidige arbejdsmarked, når vi oven i at redegøre for en ny retning på kandidaten, også skal redegøre for hvorfor uddannelsen er fra RUC, som ikke har et sundhedsfagligt fakultet. - Da RUC ikke har tradition for at uddanne sundhedsfaglige, vil der opstå problemer, hvis der er kandidater, som ønsker at læse en Phd. - Vi har flere kandidatstuderende som bor på Bornholm, som akkurat kun lige kan nå til Emdrup og tilbage til Bornholm, da transporttiden er relativt kort på Sjælland. Med transporten til RUC bliver transporttiden forlænget, med væsentlig færre daglige afgange og det påvirker muligheden for at kunne rejse frem og tilbage til Bornholm samme dag. - Det kommer til at påvirke de fremtidige studerende fra Bornholm, som har mod på at kaste sig ud i at studere, på trods af afstanden. Det bevirker, at der med flytningen til RUC, understøttes en akademisk underprioritering af blandt andet Bornholm. - Midt i kandidatspecialet skal vi til at forholde os til et andet IT-system, et helt andet universitet og en helt anden lokalisation - midt i en presset periode. Svaret fra RUC’s side, har været at vi kommer til at høre til inde i Roskilde by – men ikke nærmere beskrevet. Man fristes til at tænke at der endnu ikke er fundet en løsning på den udfordring, endnu en grund til skepsis. - Det vil være rimeligt hvis vi i det mindste fik muligheden for at benytte AU Emdrups faciliteter under specialeskrivning og fortsætte i det IT-system, som vi i forvejen kender. Anvendelse af biblioteks faciliteter, som er velkendte, blandt anden anvendelsen af noteapparatet, ENDNOTE. Flere af os har gennem studiet, opbygget et bibliotek med henvisninger, som skal bruges til specialeskrivning.

Kommentarer

Luk