Klubbygningen J.M. Thieles vej og Fuglevangsvej

Oprettet den 16/10-2017

Det er blevet vedtaget i Frederiksberg kommune budget for 2017 at etablere en ny klubbygning i 4-5 etager for unge i alderen 10 til 18 år på hjørnet af J.M. thieles vej og Fuglevangsvej.

I den forbindelse har andels- og ejerforeningerne i lokalområdet inviteret flere politikere, der har stemt for klubbygningen til møde, da vi er bekymret for etableringen af denne klubbygning, og hvordan en sådan bygning påvirker vores lokalområde.

Formålet med denne underskriftindsamling er at give lokalområdets stemme til kende overfor de politikere, der har stemt for oprettelsen af klubbygningen og få dem til at flytte placeringen af klubbygningen da vi ikke mener de har overvejet nedenstående punkter:

  • Klubbygningen vil blive et tilholdssted for unge i alderen 10 til 18 år. Erfaringen viser, at de unge vil hænge ud foran deres klubbygning, hvilket vil resulterere i en øget mængde affald samt støj fra gaden.
  • Lokalområdet har i forvejen tre skoler i nærområdet. Lokalområdet er således stærkt i forvejen belastet med støj, affald og trafik. Klubbens udvidede åbningstider vil medføre øget belastning - også om aftenen.
  • Klubbygningen vil medføre en busholdeplads på enten Fuglevangsvej 3 eller J. M. Thieles vej, som vil øge støj pga. gennemkørsel/trafik, samt minimere antallet af parkeringspladser.
  • Klubbygningen vil fjerne det eneste grønne område i lokalområdet, dette er i modstrid med øvrige grønne initiativer i kommunen.
  • Klubbygningen er blevet vurderet til at koste i omegn af 32,5 mio. kr. Et omfattende beløb der kunne udnyttes bedre velvidende, at alternative lokaler til klubformål allerede findes på Bulowsvej skolen.
  • Klubbygningen skal være ”markant”, og kunne ses helt fra H.C. Ørstedvej. Dette giver anledning til bekymring, da klubbygningen vil stikke væsentligt ud fra lokal arkitekturen.
  • Klubbygningen vil skulle opføres på en grund, der sandsynligvis er meget forurenet, og vil sandsynligvis sætte en ‘prop’ i de eksisterende kloakker, så dampe ikke kan frigives.
  • Klubbygningen vil medføre færre parkeringspladser. Lokalområdet har allerede fået nedlægget en del parkeringspladser ved den Franske skole.
Andels-og ejerforeningerne i lokalområdet vil sætte pris på jeres engagement ved at tilkendegive jeres stemme ved hjælp af denne elektroniske underskriftindsamling.
Mange hilsener, beboere fra Fuglevangsvej 7-9, J.M. Thieles vej 12, J.M. Thieles vej 10a og 10b, J.M. Thielesvej 8, J.M. Thieles vej 11-17 og Fuglevangsvej 3

Kommentarer

Luk