Kære Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen

Oprettet den 21/03-2024 Registrering af arbejdstid for rådighedsvagter på vores arbejdsplads er ikke i overensstemmelse med EU´s arbejdstidsdirektiv og EU-Domstolens praksis. Det er i EU-Domstolen slået fast i en række afgørelser, at rådighedstid på arbejdsstedet, udgør arbejdstid - uanset om denne lønmodtager er aktivt arbejdende under vagten eller ej. Dette indebærer, at en rådighedsvagt fuldt ud skal medregnes ved beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, svarende til 1:1 for samtlige timer, lønmodtageren opholder sig på tjenestestedet. Der er derfor behov for at gøre konkrete ændringer i arbejdstids registreringer af rådighedsvagter. Efter EU-Domstolens praksis skal alle timer vi tilbringer på arbejdspladsen under vores rådighedsvagter registreres i normregnskabet som arbejdstid. Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalgs Kommissorium har aflagt en rapport om arbejdstidsspørgsmål i juni 2023. Kommissoriets konklusion er, at det er nødvendigt med ændringer i lovgivningen vedrørende rådighedstid på arbejdsstedet og hensigtsmæssigt med lovændringer vedrørende rådighedstid udenfor arbejdsstedet.
Luk