Høringssvar og indsigelser mod Energipark Aalborg

Oprettet den 14/05-2021

Aalborg kommune har udsendt fordebat om Energipark Aalborg. Den findes her: http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/fordebat-energipark-aalborg.aspx

Borgergruppe mod Energipark Aalborg har udarbejdet et høringssvar med 50 indsigelser.

Indsigelserne kan grupperes under følgende emner:
- Den demokratiske proces og manglende visionært islæt
- Nabogener, støj, manglende visualisering
Rekreativ natur med fredede fuglearter og flagermus
- Beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens §3
Værdifuld landbrugsjord udtages i stor skala
Alternative placeringer er ikke undersøgt
Overproduktion af el fra vindmøller – mange vindmøller står stille i blæsevejr
Aalborg Kommune har udsigt til at tjene 20-26 mio. kroner fra Den Grønne Pulje er udløst af antal opførte MW

Med din underskrift i denne underskriftindsamling erklærer du, at du er enig i ”Høringssvar fra borgergruppe mod Energipark Aalborg”. Du finder høringssvaret på gruppens facebookside: https://www.facebook.com/groups/212781403692771/


Kommentarer

Luk