Højskolegenåbning i første bølge - COVID-19

Oprettet den 01/04-2020

Denne underskriftsindsamling har til formål at få alle højskoleelever til at hjemvende til deres respektive højskoler i første bølge af samfundets genåbning d. 13/04/2020. For os er vores højskole ikke ”bare” en uddannelsesinstitution, men derimod også et hjem, og for nogle af os vores eneste hjem. Et højskoleophold er derudover tidsbegrænset, og i de fleste tilfælde har vi kun ganske få måneder tilbage at gøre godt med. For os er denne måned, vi har været væk fra vores bolig, et utroligt stort tab, og vi ønsker naturligvis ikke at dette tab skal vokse yderligere. Vi ønsker at vende tilbage for at nå at afslutte vores højskoleophold på meningsfuld manér. 

Alle højskoleelever har pt. været væk fra skolen over 14 dage, hvilket betyder at tegn på corona-smitte fra skolen skulle have vist sig på nuværende tidspunkt. Hvis smitten ikke har vist sig hos den enkelte, kan man vende tilbage til skolen. 

Alle elever der vender tilbage skal være indforstået med at blive på skolens matrikel for ikke at viderebære potentiel smitte. Dette gør, at elever ikke kommer til at belaste samfundet i de typisk belastede timer, når det kommer til aktiviteter som indkøb, offentlig transport, myldretidstrafik mv., da eleverne, i en vis forstand, vil være isolerede på deres højskoler, da det er vores bolig. 

Hvis en elev (eller elevens nuværende samboer) udviser tegn på smitte skal eleven naturligvis ikke vende tilbage, før denne smittemistanke er væk.

Under hele dette forløb har vi selvfølgelig i sinde at følge alle sundhedsstyrelsens retningslinjer, mens vi fortsætter vores højskoleophold. 


Kommentarer

Luk