Halsnæs Trafikkaos

Oprettet den 02/11-2017

Halsnæs’ borgere har igennem årtier kæmpet med infrastrukturen og dermed en flaskehals igennem vores rundkørsler. Over 20.000 biler passere igennem Kregme rundkørslen og gør dette til et af de største trafikknudepunkter i Nordsjælland, det antal af biler er faktisk flere end der kører på en del motorveje i Vestdanmark.

Prioriteringen af trafikinvesteringer foretages normalt ud fra hvor meget trængsel der er på vejene, og her halter Halsnæs efter, i forhold til målt trafiktæthed.

Konsekvenserne af vores trafiktæthed gør at der hver dag foretages unødige chancer i trafikken, med risiko for store ulykker og samtidig er konsekvenserne af kødannelsen, at folk finder alternative ruter, hvilket belaster områder og veje som slet ikke er egnet til så megen trafik, dette er langt fra tilfredsstillende for borgerne eller bilisterne.

De Konservative ønsker at vi i Halsnæs sætter handling bag vores trafikale udfordringer og ønsker øget fokus på dette problem, og håber at man ser dette som et samlet problem uanset politisk tilholdssted.

Vi har derfor taget initiativ til at lave en underskriftindsamling i hele Halsnæs, da vi mener at dette emne berører alle borgere. Vi har igennem mange år været et lille overset hjørne af Nordsjælland og vi ligger trods alt kun 40 km fra hovedstaden, det kan simpelthen ikke være rigtig og nu skal der ske mere end bare snak.

Vi ønsker at få belyst vores trafikale udfordringer overfor Folketinget og transportministeren, så blikket og løsningsforslag kan rettes imod Halsnæs og der kan ses på løsningsmodeller for vores trafikale udfordringer.

Vi opfordrer derfor til at borgerne i Halsnæs støtter op om den underskriftsindsamling som vi nu lancere her på nettet.

Det er vores intention, at underskriftindsamlingen skal foregå frem til den 31.12.2017 og i begyndelsen af det nye år afleveres alle underskrifter til Borgmesteren, som kan foranledige at transportministeren får dem overdraget.Kommentarer

Luk