Forsoning med Jomfruøerne

Oprettet den 25/03-2017

De Amerikanske Jomfruøer og Danmark, en belastet fortid, en fælles fremtid

En erklæring fra Brødremenigheden i Danmark og borgere i Danmark, der har underskrevet fra offentliggørelsen den 31. marts 2017.

I 1917 solgte Danmark St. Thomas, St. Croix og St. John, kendt som US Virgin Islands til USA. Det er 100 år siden, og det er en tid til at reflektere over fortiden og til at søge fælles visioner for fremtiden.

Den danske tilstedeværelse på øerne begyndte i 1666. I mere end 100 år blev mennesker af afrikansk afstamning med magt bragt over Atlanten for at arbejde som slaver i plantagerne og for at arbejde i plantageejernes hjem samt andre steder ejet af personer med dansk oprindelse og andre europæiske nationaliteter. Varer, herunder sukker og rom, blev produceret af slavegjorte arbejdere på de danske øer, og var med til at skabe stadigt stigende velstand i Danmark.

Omfanget af ??menneskelig smerte, sorg og fortvivlelse forårsaget af, at mennesker var tvunget til at leve i slaveri, kan vi kun vanskeligt forestille os i dag. Den manglende respekt for menneskelig værdighed, som de mennesker, der mod deres vilje blev gjort til slaver, havde krav på, er ufattelig. Uretfærdigheden, som vore forfædre forårsagede overfor forfædre af øernes nutidige befolkning er uundskyldelig.

Tiden er kommet til at se fortiden i øjnene. Tiden kommet til, i ydmyghed og ærlighed, at dele de følelser og tanker, vi som danskere i det 21. århundrede har. Gør vi det, bliver det muligt for danskerne og for befolkningen i US Virgin Islands ikke at glemme fortiden. Håbet er, at når vi gør dette, vil det hjælpe os til, sammen og i fællesskab at søge en fremtid, hvor gensidig forståelse, kærlighed og respekt sætter vores kurs som to folk, der er bundet sammen gennem vores belastede fortid. Tiden er kommet for forsoning i hjerte og sind.

Som borgere i Danmark erklærer vi hermed,

·  at vi med sorg betragter den dybt beklagelige fortid, hvor forfædre af befolkningen på US Virgin Islands blev holdt i slaveri og mod deres vilje blev tvunget til at arbejde for slaveejere, hvoraf mange kom fra Danmark. For dette undskylder vi, i en ånd af respekt og kærlighed.

·  De grusomheder slaveriet påførte menneskene var umenneskelige; de var imod Guds vilje, som gennem Jesus Kristus lærte os, at alle mennesker er lige og alle er skabt i Guds billede. Grusomhederne stod i modsætning til alle menneskelige værdier, som er fundamentale i vore samfund.

·  Vi anerkender, at på trods af al den grusomhed og uretfærdighed som mennesker led på de tidligere Danske Vestindiske Øer, havde folket menneskelig, åndelig og kulturel styrke til at komme gennem denne tid og skabe en fremtid sammen.

·  Vi anerkender, at befolkningen på US Virgin Islands, dels formet af fortidens trængsler, dels gennem folkets identitet og besiddelse af integritet, har en vigtig rolle at spille på den internationale scene i dag og i fremtiden.

·  Som borgere i Danmark, som en kirke i Danmark, som folk i det 21. århundrede, som borgerne i den globale landsby, erklærer vi, at vi ser alle mennesker som vore brødre og søstre; og i særdeleshed, ønsker vi at lade folk på US Virgin Islands forstå, at vi er søskende i hjerte og ånd.

·  Vi anerkender, at hvad der er gjort ikke kan gøres om. Men idet verden har ændret sig, og idet vi i vores generation har muligheder for at bevæge os i retning af en fælles fremtid, har vi et fælles ansvar for at styrke vore bånd som folk og opbygge international forståelse.

Som borgere i Danmark, ønsker vi:

·  at fremme udviklingen af kontakter og partnerskaber mellem folk fra US Virgin Islands og befolkningen i Danmark,

·  at skabe tættere bånd mellem vore folk indenfor handel, turisme, religion, videnskab og kunst,

·  og at vi sammen bevæger os fremad i retning af et indbyrdes forhold mellem vore befolkninger, der kan tjene som et eksempel i en verden, hvor uretfærdighed på grund af slaveri, krig og grusomhed har været en realitet i mange lande, gennem århundreder; dette vil vi gøre vel vidende, at der også i dag er millioner af mennesker, der fortsat er ofre for uretfærdige politiske og sociale strukturer.

Sidst men ikke mindst: Vi anmoder i respekt og ydmyghed om, at befolkningen på US Virgin Islands tager imod denne erklæring i den ånd, hvori den overgives, med åbenhed, kærlighed og med vilje til at leve i fred og harmoni sammen.

Så hjælpe os Gud.


Brødremenigheden i Danmark samt borgere i Danmark – underskrevet fra 31.3. 2017 på

www.wechange.dk


Pastor Jørgen Bøytler (PHD), Præst for Brødremenigheden i Danmark


Kommentarer

Luk