Forslag til jagttider på kronvildt i Vestjylland

Oprettet den 01/02-2017

Miljøminister, Esben Lunde Larsen, har fremlagt nye jagttider på kronvildt. Vi vil gerne komme med et alternativt forslag, der lyder:

Kronkalv: 1/9 - 31/1

Kalv bør ikke jages i februar, da det kan være svært at skelne kalv fra smalhind og da seks måneders samlet jagttid på kalv er for meget (kronvildt og andet vildt stresses).

Kronhind: 16/10 - 31/1

Hindens jagttid er tidligere flyttet fra 1/10 til 16/10 for at give kalven 14 dage mere med hinden samt for at ensrette jagttider.

Spidshjort: 16/10 - 31/1

Spidshjort følger hind for at ensrette jagttider, men formålet er også at passe på hjortene. Spidshjorte bliver også store engang.

Kronhjort med minimum 5 sprosser på den ene stang: 16/9 - 30/9

Brunstjagten bibeholdes, da jagtformen giver en stor naturoplevelse. Samtidig vil flere uden for de store skove have mulighed for at skyde en større hjort. Kravet om de 5 sprosser på den ene stang er for at spare mellemhjortene.

Kronhjort ældre end spidshjort: 16/10 - 30/11

Decemberjagten er fjernet for at reducere afskydning af hjorte, men samtidig bevare mulighed for at skyde hjort på drivjagt uden at skulle tælle sprosser. I december går hjortene tit i handyrrudler og derved bliver der hurtigt skudt mange.

Generelt:

Hvis miljøministeren ikke ændrer sit forslag, helt eller delvist, indstiller vi til Hjortevildtgruppen Vestjylland at ovennævnte jagttider følges så vidt muligt.

Tidshorisont:

Underskrifterne fremsendes til Hjortevildtgruppen Vestjylland den 6/3 2017, men første delmåling af antallet af underskrifter foretages den 9/2, så udsæt det ikke.

Forslaget er fremlagt af Lasse Pedersen, Thomas Østergaard og Jeppe Snogdal og tiltrådt af en række vestjyske jægere og naturelskere

Ved spørgsmål kan initiativtagerne kontaktes på mail: krondyrtid@hotmail.com

 
Kommentarer

Luk