Underskriftindsamling - Brønderslev Varme A/S - fjern Motivationstarif

Oprettet den 03/05-2021 Hej fjernevarmeforbrugere i Brønderslev Brønderslev Varme A/S afregner varmeforbruget med den såkaldte Motivationstarif, der stiller krav om en maksimal returtemperatur på 30 grader celsius, hvilket er uopnåelig for mange ældre varmeinstallationer. Er returtemperaturen højere end 30 grader celsius, pålægges varmeregningen et tillæg på 1 % for hver grad returtemperaturen er over 30 grader celsius. Er returtemperaturen for et år i gennemsnit 38 grader celsius, pålægges varmeregningen et tillæg på 8%. Denne metode er uretfærdig. En sommerdag, hvor man kun bruger varmt vand i hanerne, kan returtemperaturen ikke blive lavere end de 50 grader celsius, som det varme vand måler. En sådan sommerdag tæller lige så meget som en vinterdag, hvor der er et stort forbrug af varme, og der er mulighed for at køle fjernvarmevand meget mere ned. Der er heller ikke altid den samme fremløbstemperatur på fjernvarmevandet, så nogle dage skal man køle ned fra 70 grader celsius til 30 grader og andre dage kun fra 55 grader. Mange gamle varmeinstallationer kan slet ikke køle fjernvarmevandet ned til under 30 grader celsius. Da de anlæg blev installeret, var der ingen krav om en bestemt returtemperatur. Skal ejerne af disse anlæg så straffes hårdt på varmeregningen, eller er de nødt til at skifte radiatorerne ud til nogle større for at kunne køle fjernvarmevandet tilstrækkeligt ned? Et stort indlæg i Nordjyske Stiftstidende med kopi til bestyrelse og direktion for Brønderslev Varme A/S har ikke fået nogle af dem til at reagere, hvorimod der er utallige positive reaktioner på mit indlæg på Facebook. Når denne sag og dermed fjernvarmeforbrugerne i den grad arrogant ignoreres af direktion og bestyrelse, benytter jeg mig derfor af muligheden for at lave en digital underskriftsindsamling på Facebook. Hvis DU synes, at Motivationstariffen er et uretfærdigt misfoster, så stem JA til, at Brønderslev Varme A/S fjerner denne strafafgift.

Kommentarer

Luk