Borgerforslag om seniorvenlige lejeboliger

Oprettet den 21/05-2021 (VIGTIGT! Under feltet "By", bedes du udover by også indtaste din fulde adresse, for at underskriften er gyldig, samt husk at godkende underskrift via. din indtastede mail) Den gennemsnitlige levealder i Allerød er ca. to år højere end på landsplan. Der er brug for alternativer for ældre, som bor alene i et stort hus, og efterspørger ældreegnede lejeboliger med en lav husleje. Da byrådet prioriterede i hvilken rækkefølge de forskellige planprojekter skal realiseres blev et projekt med ældreegnede lejeboliger på Bjarkesvej (på samme vej som rådhuset) prioriteret lavt. Der er ældre, der ønsker at flytte, men gerne vil blive i kommunen. I mange tilfælde vil det give plads til børnefamilier. Det er en forkert prioritering at de ældre skal stå bagest i boligkøen. Derfor anmodes byrådet om at drøfte og ændre prioriteringen, så de ældreegnede boliger prioriteres højere.

Kommentarer

Luk