BILFRI SKJOLDS PLADS / HARALDSGADE

Oprettet den 26/09-2018

Skal Haraldsgade være dobbeltsporet for biler fra Tagensvej?

Kommunen har ændret i lokalplanen for Skjolds Plads uden at oplyse os beboere ( i hvert fald ikke i AB Brynhilde) om ændringerne.

I følge den originale lokalplan 486 skal Haraldsgade kun være trafikeret af bus og cykler på stykket fra Valkyriegade til Tagensvej.

Politiet har dog ikke givet tilladelse til dette, hvorfor der er givet dispensation fra Center for Byggeri til at ændre lokalplanen. Normalt skal der ellers laves en ny lokalplan ved ændringer, men man har vurderet at ændringen er så lille at det ikke behøves.

Det betyder at der bliver åbnet op for trafik i begge retninger på stykket mellem Valkyriegade og Tagensvej, hvilket vil betyde at Haraldsgade igen bliver en hovedåre for biltrafik mellem Nørrebro og Østerbro, og at Skjolds plads ikke bliver et fredeligt åndehul som planlagt.

Ydermere vil der ikke være cykelsti på dette stykke da den sluses sammen med vejbanen - der skulle jo kun køre bus.

Hvis du også mener at dette er en forkert beslutning som vil forværre de trafikale forhold her i området, skal du gå ind og støtte underskriftindsamlingen så vi kan lægge pres på politiet og kommunen og forhindre biler i at kunne køre på strækningen Valkyriegade til Tagensvej. 

Vi ved at der sidder flere på kommunen som gerne ser Haraldsgade lukket for trafik, så det handler om at overbevise politiet om det samme. Gå ind på siden, ellers scan koden med din telefon og skriv under,


Venligst

Christian Arvad & Katrine Juul

AB Brynhilde


Kommentarer

Luk