Bevarelse af naturen ved Hesbjerg og omegn

Oprettet den 12/10-2017

Hesbjerg skov og omegn er private skove, med dejlig natur og god offentlig adgang. Danmark Naturfredningsforening påtænker at rejse en fredningssag her og begrunder en fredning i, at der er trusler mod naturen og der skal være øget offentlig adgang.

De lokale lodsejere passer godt på naturen i området og ønsker at fortsætte denne linie. Samtidigt ses ingen trusler mod naturen. En fredning med øget adgang vil derimod være skidt for naturen, da dyr og fugle vil blive stressede af den øgede færdsel på arealer, hvor de i dag kan være i fred. Mennesker er i dag de største trusler mod flora og fauna. Derfor bør du skrive under mod en fredning, så områdets gode kvaliteter kan blive bevaret og, som nu, gå hånd i hånd med den eksisterende offentlige adgang til området.

Underskrifterne mod en fredning overdrages til kommunalpolitikerne, når politikerne bliver bedt om at tage stilling til, om kommunerne ønsker at støtte en fredning. 


Bemærk, at når du har klikket på "SKRIV UNDER", så modtager du en mail, hvor du skal godkende din underskrift. Gør du ikke det, så gælder din underskrift ikke. Check også din spam-boks.

Kommentarer

Luk