Bevar arealet øst for Charlottenlund station som ubebygget rekreativt grønt område

Oprettet den 13/09-2017

Arealet øst for Charlottenlund station (Matrikel 125g Ordrup) tilhørte i sin tid Forstbotanisk Have.


Arealet blev siden taget fra Forstbotanisk Have og vederlagsfrit overdraget til DSB, der skulle bruge det i forbindelse med jernbanedriften.


DSB har nu solgt grunden til et virksomheden Bonava med henblik på, at den bebygges med 106 boliger.


Kommunens argumentation for at støtte dette byggeri er, at der mangler ungdomsboliger i kommunen - men af forslagets 9.000 kvadratmeter, går kun knap 8 % til ungdomsboliger.


Ifølge Dansk Ornitologisk Forening vil et byggeri på arealet uundgåeligt betyde en forringelse af fuglelivet i forsthaven, herunder rovfuglearten spurvehøg.


Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener, at et areal, der oprindeligt var en del af et sammenhængende naturområde og midlertidigt har været anvendt til et andet formål, bør tilbageføres til naturen – og ikke bruges til noget helt tredje.


På baggrund af ovenstående opfordrer Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, Forstbotanisk Haves Venner, Dansk Ornitologisk Forening samt lokale brugere og borgere alle til at skrive under på, at arealet (Matrikel 125g Ordrup) bevares som ubebygget, rekreativt grønt område.


Med venlig hilsen


Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte

Forstbotanisk Haves Venner

Dansk Ornitologisk Forening

Lokale brugere og borgere


P.S. NÅR DU HAR KLIKKET PÅ ’SKRIV UNDER’, MODTAGER DU MED DET SAMME EN MAIL, HVORI DU SKAL GODKENDE DIN UNDERSKRIFT. HUSK DET - ELLERS GÆLDER DIN UNDERSKRIFT IKKE! VÆR OPMÆKSOM PÅ, AT MAILEN KAN HAVNE I DIN SPAM BOKS.

P.p.s. Hvis du vil holdes orienteret om blandt andet borgermøder og høringer omkring ovenstående, kan du følge os på Facebookgruppen https://www.facebook.com/stopprofitbyggeriet


Kommentarer

Luk