BEVAR VANDGRUNDEN

Oprettet den 24/05-2020 Et flertal i kommunalbestyrelsen, bestående af det Konservative Folkeparti har på kommunalbestyrelsesmødet d. 29. april 2020 besluttet at sælge vandgrunden, så der kan bygges på det område, som omkranser søen. Vi er 6 boligforeninger i Vallensbæk Nord, som er gået sammen, for at stoppe salget af vandgrunden. Vandgrunden ligger i Vallensbæk Nord og er ifølge kommuneplan og lokalplanen 2016 udlagt til rekreativt område. Vi siger Nej til Salg af vandgrunden, fordi vi ønsker at: Bevare det sidste rekreative område i Vallensbæk nord Reducere, ikke øge, Co2 belastningen i området Mængden af trafik tager højde områdets mange bløde trafikanter, så vi kan fast holde en høj trafiksikkerhed Bevare rammerne for en høj biodiversitet Sikre at området stadig kan bidrage til vandafledning, også i en fremtid med stigende regnmængder BEVAR VANDGRUNDEN

Følg underskriftindsamlingens udvikling

Strategi for arbejdet omkring: ”Bevar vandgrunden” *Vi vil fokusere vores ressourcer på at sikre, at alle relevante indsigelser bliver sendt til kommunen i de angivne høringsperioder. *Vi vil arbejde på, at få så mange personer og foreninger, som muligt, til at sende indsigelser til kommunen for at stoppe vedtagelse af kommune- og lokalplan. *Vi vil gøre indsigelser mod kommuneplanen for at stoppe, at en del af vandgrunden bliver overført fra en rekreativ ramme, til en ramme, hvor der må bygges. *Vi vil gøre indsigelser mod lokalplanen for at sikre, at: Vi får den mest sikre og børnevenlige løsning af trafikafvikling. Herunder klart nej til gennemkørende trafik, øget Co2 og støj i området. *Vi får en løsning på vandafledning, som er fremtidssikret og bæredygtig. *Vi får indflydelse på, hvordan der bygges på vandgrunden, så vi kan sikre, at mest muligt af området og eksisterende træer bevares, som rekreativt område. *Vi vil føre opsyn med byggeriet og sikre, at planen overholdes og ikke udvandes af dispensationer givet af Teknik & Miljø udvalget. *Vi vil fortsat støtte op omkring aktiviteter, som sikrer, at indsamlingen af underskrifter fortsætter. Vi ønsker, sammen med vores samarbejdspartnere, at aflevere så mange underskrifter som muligt til Borgmesteren på informationsmødet i August. *Arbejdsgruppen vil blive nedlagt, når salget er vandgrunden er stoppet eller når byggeriet er tilendebragt. *Vi vil, inden at arbejdsgruppen nedlægges, have truffet en beslutning om, hvorvidt vi ønsker at bruge vores viden og den tilslutning der har været, til at starte en ny arbejdsgruppe, med henblik på at sikre, at forløbet ikke bliver glemt til kommunalvalget i 2021.

Kommentarer

Luk