Bevar undervisningen i dansk sprog og kultur i udlandet: Bevar Lektoratsordningen.

Oprettet den 06/10-2023

Regeringen vil nedlægge Lektoratsordningen, der sikrer udbredelsen af dansk sprog og kultur i udlandet.

Vi siger STOP.

Lektoratsordningen blev grundlagt i 1937 for at skabe dialog og støtte venskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser. I dag koster ordningen små 10 mio. kr. om året og giver bl.a. tilskud til:

... løn til 21 danske sendelektorer, som underviser i dansk sprog, litteratur og samfundsforhold på universiteter i hele verden. 

... 90 lokalansatte dansklektorers kulturformidling. 

... danske forfatterbesøg i udlandet.

... indkøb af danske bøger på udenlandske universiteter.

... besøg af danske gæsteundervisere på udenlandske universiteter. 

Det koster så lidt, men giver så meget igen. De danske lektorers undervisning af udenlandske studerende er med til at sikre: 

... dansk erhvervslivs kommunikation med udenlandske virksomheder.

... fremtidige oversættere af dansk skøn- og faglitteratur.

... kendskabet til dansk litteratur, kultur og værdisæt i udlandet. 

... kultivering af fremmedsprog. 

... modstand mod national isolationspolitik.

De danske (sende)lektorer i udlandet siger TAK

... for din underskrift. Med den kommer vi længere i opråbet til politikerne om at sikre vores arbejde med at undervise de mere end 2.000 studerende, der lige nu læser dansk sprog og kultur i udlandet. 

Ønsker du at vide mere, står nedlægningen af Lektoratsordningen beskrevet på side 126-7 under § 19.32.13. i regeringens nye finanslovsforslag:

Forslag til finanslov for finansåret 2024

Du finder flere informationer om Lektoratsordningen her:

Lektoratsordningen - dansk sprog og kultur i udlandet


Når du har underskrevet indsamlingen her på siden, vil du kort efter modtage en e-mail, som beder dig bekræfte din e-mailadresse. Glem venligst ikke at gøre dette.


The Danish government is moving to terminate the Danish Lecturer Scheme. The Scheme ensures the distribution of Danish language and culture abroad.

We are saying STOP.

The Danish Lecturer Scheme was founded in 1937 with the purpose of creating dialogue and supporting friendships across lingual and cultural borders. Today, the Scheme costs less than 10 million DKK each year and subsidizes:

… salaries to 21 Danish Lecturers who teach Danish language, literature and society in universities around the world. 

… cultural dissemination by 90 locally employed Danish lecturers. 

… visits abroad by Danish authors.

… purchase of Danish books for foreign universities.

… visits abroad by Danish guest lecturers. 

The cost is low, but the gain is high. The education provided by the Danish lecturers to foreign students ensures: 

… continual communication between Danish and foreign businesses.

… translators of Danish fiction and non-fiction.

… knowledge of Danish literature, culture and values abroad. 

… cultivation of foreign languages. 

… resistance to national isolation policies.

The Danish lecturers abroad THANK you

… for your signature. With it we can take another step in calling on the politicians to safeguard our work with the more than 2000 foreign students who currently study Danish language and culture abroad. 

You can find more information about the Lecturer Scheme here:

The Danish Lecturer Scheme – Danish language and culture abroad


When you have signed the petitionon this page, you receive an e-mail (only in Danish) that asks you to confirm your email address. Please remember to do so.

Følg underskriftindsamlingens udvikling

Ditlev Tamm i Berlingske d. 14. november: Danmark er andet end insulin, driftssikker maritim transport, øl og mejeriprodukter Https://www.berlingske.dk/kommentatorer/ditlev-tamm-til-kamp-mod-ussel-besparelse-danmark-er-andet-end?fbclid=IwAR0989OCF9-DLfe1rSLejrPwwrYh4HnUsOaLSkCggoq0TyUPARlDyC-2im0
Per Øhrgaard i Kristeligt Dagblad d. 3. november: Der begås mord på lektoratsordningen. Det er tåbeligt. Debat, s. 8
Nina Møller Andersen i Politiken d. 27. oktober: Torskedumt Læserne mener, Debat s. 5.
Claus Elholm Andersen i Politiken d. 20. oktober: Lektor om nedskæringer i lektoratsordningen:Det er helt uforståeligt i en tid, hvor samme regering efterspørger dansk knowhow Https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9575910/Det-er-helt-uforst%C3%A5eligt-i-en-tid-hvor-samme-regering-eftersp%C3%B8rger-dansk-knowhow?fbclid=IwAR02ee7PYTeG0gJbpxmTqsnQv8jOBkmBSxdMc3xv-kjPhbq4_8ydXFhU-IQ
Lotte Thorsen i Politiken d. 25. oktober: I 86 år er de rejst ud i verden for at undervise i dansk. Nu er det slut Https://politiken.dk/kultur/art9587436/I-86-%C3%A5r-er-de-rejst-ud-i-verden-for-at-undervise-i-dansk.-Nu-er-det-slut?fbclid=IwAR08Dfycm5gNX8S0MRAz0hnUnS4Id42wdWEgosVHw6ziZ8YsQinFrpxR800
Leder i Kristeligt Dagblad d. 22. oktober: Kristeligt Dagblad mener: Støt de studerende, der vil lære dansk i udlandet Https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/stoet-de-studerende-der-vil-laere-dansk-i-udlandet?fbclid=IwAR31qzW-ecaQL4EjdajyR_UrCIaPrb2G9Y_kGmeUuOQ-6HRnHupsE3QNmvM
Marlene Hastenplug i Kristeligt Dagblad d. 18. oktober: 2000 studerer dansk i lande som Canada og Estland. Men det sætter regeringen nu en stopper for Https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/2000-studerer-dansk-i-lande-som-canada-og-estland-men-det-saetter-regeringen-nu-en-stopper?fbclid=IwAR35_VxPmjRADx06E9h8T4Ls_nznHdYB9dRvV_Nx66rjMqDN4KVIaCMIc5A
Udtalelse fra Det Danske Akademi d. 25. september: Bevar lektoratsordningen – og gør den bedre! Https://www.danskeakademi.dk/arkiv/nyheder/?fbclid=IwAR3uQ7B4VUwQd7OI4-HWb2oI2qbjtdWUrjj3BLgsirAseAGpPaYmfGOgljc#bevar-lektoratsordningen-og-gor-den-bedre
Matthias Dressler-Bredsdorff i Information d. 21. september: Det er et fattigt rigt land, der ikke tror nok på sin kultur til at ville stille den til rådighed for andre Https://www.information.dk/indland/leder/2023/09/fattigt-rigt-land-tror-nok-paa-kultur-stille-raadighed-andre?fbclid=IwAR2HIWrwEI-LzgFzFGty-9SmA5Sh2Qi1cYGni67CyqfNFHrELUs2bbTs6yY
Desirée Ohrbeck i Jyllands-Posten d. 19. september: Ad bagvejen hakker og skærer regeringen i ordninger, der fremmer Danmarks interesser i udlandet Https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE16442558/ad-bagvejen-hakker-og-skaerer-regeringen-i-ordninger-der-fremmer-danmarks-interesser-i-udlandet/?fbclid=IwAR0vDHMlj_12aW1j_FE1H7mkDGBI9flIn_ibno8Xxkw0M4uh0NV2J0sQrgs
Lise Richter i Information d. 18. september: Trods mangel på arbejdskraft står støtten til danskkurser i udlandet til at falde markant Https://www.information.dk/indland/2023/09/trods-mangel-paa-arbejdskraft-staar-stoetten-danskkurser-udlandet-falde-markant?kupon=eyJpYXQiOjE2OTQ5NzUzNzEsInN1YiI6IjUyNzc2MTo4MDE4MDgifQ.JOlka1bkYAK-FP6xm3h5aA&fbclid=IwAR2WAAQfLghlVaTUJI0v6ekO3WdgIG-2I-aJ7Tf35aISoCf80JDuo7XT2UM
Claus Elholm Andersen i Berlingske d. 13. september: Regeringen skærer »drastisk« i populær ordning: »Det er kulturløst. Det er historieløst. Og det er torskedumt« Https://www.berlingske.dk/synspunkter/regeringen-skaerer-drastisk-i-populaer-ordning-det-er-kulturloest-det?fbclid=IwAR3dV4yCn6vLW0m8ZUCZy3xsqNuLigxYEDJYIgO6yX8gk0xCzuRz0D4fDsA
Luk