Bevar Præstegårdsskolen Esbjerg

Oprettet den 31/08-2023

Bevar Præstegårdsskolen!

Kære byrådsmedlemmer

I sparekataloget er der forslag om at flytte almene elever fra Præstegårdsskolen til Rørkjær skole. Vi, forældre på Præstegårdsskolen, mener at det vil være en stor fejltagelse at nedlægge Præstegårdsskolen i sin nuværende form. Nedenfor vil vi beskrive hvorfor skolen er noget særligt og bør bevares.

På Præstegårdsskolen er der mange forskellige elever og stor mangfoldighed. Vi oplever at forskellene netop gør, at børnene bliver lige. Når der er så mange forskellige måder at være på, er der ikke nogen forkert måde at være på. Der er ikke fokus på hvilken hudfarve man har, om man bor i hus eller lejlighed, hvad ens forældre arbejder med eller om man sidder i kørestol eller ej. Der er ikke uskrevne regler for hvilket tøj man skal have på eller hvilken telefon man skal have. Det er plads til at være den man er. Der er gennemgående sociale fællesskaber der fungerer og børn der med største selvfølgelighed hjælper den klassekammerat der har fysiske, psykiske, boglige eller sproglige udfordringer. Eller bare den kammerat der har en dårlig dag.

Inklusion er noget der fylder meget på skolen. Netop på Præstegårdsskolen er der mulighed for at have specielle behov, men alligevel gå i en almen klasse. Det gælder for eksempel børn med fysiske handicaps. Det er selvfølgelig en fordel for barnet med de specielle behov, men i ligeså høj grad er det en fordel for de almene elever.

Skolen giver dermed vores børn noget, vi som forældre ikke kan. Nogle forældre vil kunne lære deres børn at forstå en tekst eller lave et regnestykke derhjemme. Ingen kan hjemmefra lære deres børn de sociale færdigheder, de får ved at gå på Præstegårdsskolen.

Skolen er i en positiv udvikling og forældre vælger aktivt Præstegårdsskolen til. Dels oplever forældrene den positive udvikling og de mange positive tiltag i hverdagen. Dels man se i uddannelsesstatistikkerne se, at eleverne på Præstegårdsskolen trives i høj grad. Trivselen er højere end både lands – og kommunegennemsnittet, faktisk den næsthøjeste trivsel i kommunen. Rent fagligt har der også været fremgang. De seneste år har der været stigning i karaktergennemsnit i en sådan grad at karaktererne i 2022 lå højere end det forventede.

På Præstegårdsskolen har der været morgenmadsklub i mere end 5 år. Her bliver eleverne tilbudt gratis og sund morgenmad. Indførslen af morgenmadsklub har betydet at eleverne har lettere ved at holde koncentrationen, trives bedre og har færre konflikter.

Personalet er yderst engageret. Som forældre oplever vi gennemgående et stort fokus på fagligheden. Et fokus på at udvikle den enkelte elev og udfordre både den bogligt svage og bogligt stærke elev. Vi ser hvordan vores børn bliver fodret med viden på flere forskellige måder og hvordan børnenes lyst til at lære bliver fremdyrket. I og med skolen ikke er kæmpestor, har lærere og pædagoger styr på hvem der er søskende til hvem og hvad der rør sig i de enkelte familier. Og møder familierne med oprigtig interesse. Da trivsel i hjemmet er vigtig for trivsel og læring i skolen er dette en stor fordel. Mange har været ansat på skolen i


en lang årrække, hvilket giver kontinuitet og tryghed. Det er en stabilitet der smitter positivt af på eleverne.

Der er lagt et stort arbejde i skolens kulturprofil. Blandt andet er der samarbejde med kunstmuseet, orkestermester og netop i disse år ekstra fokus på musik. Elever der ellers ikke oplagt ville have mulighed for at gå til musikundervisning får nu muligheden for at lære at spille et instrument.

De fysiske rammer er endnu en ting der adskiller Præstegårdsskolen fra mængden. Der er store grønne udeområder, flere legepladser, svømmehal, udekøkken, bålplads osv. Der er rig mulighed for børnene til at bruge deres fysik, udvikle deres motorik og gør sig læringsparate.

Børnehaverne i området og Præstegårdsskolen arbejder tæt sammen. Ikke mindst i forbindelse med førskole, ”smart skolestart” og ”Vi lærer sammen”. Dette har medført nemmere skolestart og bedre sproglige evner hos de mindste elever.

Præstegårdsskolen har stor betydning for lokalområdet. Der er her vi mødes, det er her vi lærer vores naboer at kende, det er her vi hører om hvor man kan gå til gymnastik, fodbold, teater osv. Man kan ikke gå i Spar Købmanden uden at møde nogen man kender. Det styrker fællesskabet og sammenholdet. Skolen er essentiel i at gøre Østerbyen et sted vi lever og ikke blot et sted vi bor.

Initiativet MedVind i Østerbyen har epicenter netop på Præstegårdsskolen og har aktier i flere af de ovennævnte tiltag.

Vi forældre, har ønsket at fokusere på de gode ting ved at bevare skolen. Dog skal blot nogle af de bekymringer, spørgsmål og usikkerheder, der rejser sig ved tanken om lukning også nævnes.

Hvad vil det betyde for børnenes trivsel, læring og faglighed at skulle starte forfra i nye omgivelser, med nye lærere og nye klassekammerater? Hvad vil det betyde i en tid hvor der er nedskæringer?

Er der fysisk plads på Rørkjær til alle de nye elever? Hvad vil det for eksempel betyde for indeklima og støjniveau?

Hvad skal der ske med de børn fra almenklasserne der har specielle behov? Bliver de adskilt fra deres kammerater og efterladt?

Er netop Præstegårdsskolen udset som lukningskandidat da den ligger i et udsat boligområde og man så forventer mindre modstand fra forældrene?

Vil flere forældre, der egentligt foretrækker folkeskolen, føle sig presset til at søge privatskoler?

Vil frisætningsforsøget og alt det arbejde, tid og penge lagt heri falde til jorden?

Hvad vil det betyde for fremtidige fondsbevillinger at MedVind i Østerbyen ikke bliver som oprindelig tænkt?


Så kære byrådsmedlemmer. Inden I beslutter jer for, hvor der skal spares, vil vi opfordre jer til komme forbi Præstegårdsskolen. Tal med de børn og voksne der vil blive berørt. Besøg det særlige og fine sted, hvor barnet i kørestolen spiller fodbold på lige fod med de andre børn. Stedet hvor børnene hjælper og leger med hinanden uden at skele til forskelle. Oplev den skole der på trods af udfordringer er lykkedes med at skabe god trivsel, positiv udvikling og undervise dygtigt, kreativt og målrettet den enkelte elev.

Bevar Præstegårdsskolen!

På vegne af forældregruppen, Præstegårdsskolen Urban 

Luk