Bevar undervisningen i dansk sprog og kultur i udlandet: Bevar Lektoratsordningen.

Oprettet den 06/09-2021

Regeringen vil nedlægge Lektoratsordningen, der sikrer udbredelsen af dansk sprog og kultur i udlandet.


Vi siger STOP.


Lektoratsordningen blev grundlagt i 1937 for at skabe dialog og støtte venskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser. I dag koster ordningen 8.8 mio. kr. om året og giver bl.a. tilskud til:

... løn til 26 danske sendelektorer, som underviser i dansk sprog, litteratur og samfundsforhold på universiteter i hele verden. 

... 80 lokalansatte dansklektorers kulturformidling. 

... danske forfatterbesøg i udlandet.

... indkøb af danske bøger på udenlandske universiteter.

... besøg af danske gæsteundervisere på udenlandske universiteter. 


Det koster så lidt, men giver så meget igen. De danske lektorers undervisning af udenlandske studerende er med til at sikre: 

... dansk erhvervslivs kommunikation med udenlandske virksomheder.

... fremtidige oversættere af dansk skøn- og faglitteratur.

... kendskabet til dansk litteratur, kultur og værdisæt i udlandet. 

... kultivering af fremmedsprog. 

... modstand mod national isolationspolitik.


De danske (sende)lektorer i udlandet siger TAK

... for din underskrift. Med den kommer vi længere i opråbet til politikerne om at sikre vores arbejde med at undervise de mere end 2.000 studerende, der lige nu læser dansk sprog og kultur i udlandet. 


Ønsker du at vide mere, står nedlægningen af Lektoratsordningen beskrevet på side 127 under § 19.32.13. i regeringens nye finanslovsforslag:


Forslag til finanslov for finansåret 2022


Du finder flere informationer om Lektoratsordningen her:


Lektoratsordningen - dansk sprog og kultur i udlandet


 

The Danish government is moving to terminate the Danish Lecturer Scheme. The Scheme ensures the distribution of Danish language and culture abroad.


We are saying STOP.


The Danish Lecturer Scheme was founded in 1937 with the purpose of creating dialogue and supporting friendships across lingual and cultural borders. Today, the Scheme costs 8,8 million DKK each year and subsidizes:

… salaries to 26 Danish Lecturers who teach Danish language, literature and society in universities around the world. 

… cultural dissemination by 80 locally employed Danish lecturers. 

… visits abroad by Danish authors.

… purchase of Danish books for foreign universities.

… visits abroad by Danish guest lecturers. 


The cost is low, but the gain is high. The education provided by the Danish lecturers to foreign students ensures: 

… continual communication between Danish and foreign businesses.

… translators of Danish fiction and non-fiction.

… knowledge of Danish literature, culture and values abroad. 

… cultivation of foreign languages. 

… resistance to national isolation policies.


The Danish lecturers abroad THANK you

… for your signature. With it we can take another step in calling on the politicians to safeguard our work with the more than 2000 foreign students who currently study Danish language and culture abroad. 


You can find more information about the Lecturer Scheme here:


The Danish Lecturer Scheme – Danish language and culture abroad


 

Følg underskriftindsamlingens udvikling

Andrey Kazankov i Weekendavisen: Farvel til dansk soft power Https://www.weekendavisen.dk/2021-45/kultur/farvel-til-dansk-soft-power
Lars Handesten: Det danske sprog er et verdenssprog Https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/det-danske-sprog-er-et-verdenssprog
Debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 02. oktober: Dansk er et verdenssprog Https://scontent-ber1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/244674758_4309785775783309_1476002310262783078_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0qz3vY8zcAIAX8642hf&_nc_ht=scontent-ber1-1.xx&oh=abbdc4566b2b24b553375bbd6d7476e2&oe=6164E036
Debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 26. september: Østrigsk dr.phil. og danskforsker: Bevar dansk lektoratsordning Https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/oestrigsk-drphil-og-danskforsker-bevar-dansk-lektoratsordning
Interview i Akademikerbladet den 22. september: Aurelija læser dansk i Litauen og oversætter Olga Ravns bøger Https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/september/aurelija-laeser-dansk-i-litauen-og-oversaetter-olga-ravns-boeger?fbclid=IwAR2gNA66mqsuArHl7eqNs3EJdj7ZU6m9FuuhyiUq_CF53TW2Xoms6vvJG0w
Interview i Akademikerbladet den 21. september: Emil er lektor i dansk i Litauen: Vi kan ikke undervise uden tilskud Https://www.akademikerbladet.dk/fokus/emil-er-lektor-i-dansk-i-litauen-vi-kan-ikke-undervise-uden-tilskud?fbclid=IwAR2AZKms7L1CovsIYI00Hd7g5ELAmYvGcMeVPLp5NJ8gfEGRniG5fiMZUQ8
Artikel i Akademikerbladet den 21. september: Danskfaget i udlandet kan få kniven: Hvad mister vi? Https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2021/september/danskfaget-i-udlandet-kan-faa-kniven-hvad-mister-vi?fbclid=IwAR3y1m6GeqknuUjA-GBgTJ3VJiPL7uCdW2r6_ROFqmzr3st0KayB4d3q_zw
Tale ved De Radikales landmøde den 18. september - ved Kristina Junge Jørgensen Https://www.youtube.com/watch?v=edFuN0YQUms
Læserbrev i Berlingske den 12. september: Lille besparelse med store konsekvenser Https://www.berlingske.dk/laesere/sygeplejekonflikten-er-vendt-paa-hovedet af Nina Møller Andersen, tidligere formand for Lektoratsudvalget (2008-2016). Læserbrevet optræder som det tredje på hjemmeisiden.
Indlæg i Jyllands-Posten den 14. september: Selv en regering uden internationalt udsyn må kunne se, at det er vanvid at afskaffe en ordning, der så succesfuldt udbreder danske værdier Https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE13270514/selv-en-regering-uden-internationalt-udsyn-maa-kunne-se-at-det-er-vanvid-at-afskaffe-en-ordning-der-saa-succesfuldt-udbreder-danske-vaerdier/?fbclid=IwAR0RMlVu6rT23o7F1e6yO0zBd9ft2tQEP0Fg_BSWQgmfW-ilGXSZ3vIQrZg
Kommentar i Information den 10. september. Lektoratsordningen er en dum bro at brænde Https://www.information.dk/kultur/2021/09/lektoratsordningen-dum-bro-braende?lst_cntrb
Debatindlæg i Politiken den 9. september. Dybt bekymrende at spare på studiet af dansk sprog i udlandet Https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8358488/Dybt-bekymrende-at-spare-på-studiet-af-dansk-sprog-i-udlandet
Aarhus Stiftstidende: At spare otte millioner kroner virker som en tåbelighed. Https://stiften.dk/artikel/venstremand-er-forarget-at-spare-otte-millioner-kroner-virker-som-en-tåbelighed?fbclid=IwAR2mz8n6oK2NOV8PbABjAF-mSxw1bwqXk2HMDrwFYbBiWQgOjrg3XX__cIE
Kristeligt Dagblad den 7. september. Lektorbestyrelsen: Jesper Petersen (S) vil spare en vigtig kilde til blødt diplomati væk Https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/lektorbestyrelsen-jesper-petersen-s-vil-spare-en-vigtig-kilde-til-bloedt-diplomati-vaek
Politikens forside den 6. september. Politiken mener: Åndløs besparelse Https://politiken.dk/debat/ledere/art8357281/Åndløs-besparelse?shareToken=laDX_YAAigNA

Kommentarer

Luk