Bevar Hellerup Børnehus Afd Skattekisten

Oprettet den 06/09-2023

Vi har startet en underskriftindsamling, der skal vedlægges i vores fælles høringssvar i kommunen. Vi har derfor brug for din underskrift (støtte) til at bevare institutionen, kommunens ældste børnehave.

Som forældre til børn i Skattekisten, er vi kede af, at Gentofte Kommune overvejer at lukke institutionen.


“Skattekisten er stadig en institution med traditioner og med personale, der arbejder her længe og endda kommer igen. Således har flere af vores unge medhjælpere selv været børn her engang, ligesom Alia der første maj har været her i 20 år – og senest havde vores egen Anne 40års jubilæum (Helle, leder i Skattekisten).”


Hvorfor beder vi om din underskrift?

Din underskrift kan være med til at fortælle kommunen, at Skattekisten skal bevares. Det gør vi på vegne af de børn, der føler sig trygge med personalet, miljøet og hinanden. Vi gør det også på vegne af de forældre, der stadig ønsker at bevare en familieinstitution, hvor børnene og pædagogerne har et tæt sammenhold og faktisk kender hinanden, og for personalet som har været tilknyttet intuitionen i rigtig mange år.


Kærlig hilsen

Forældrene i Hellerup Børnehus, afd Skattekisten


_________________________________________

Om Skattekisten:

Hellerup Børnehus er en sammenlægning af Skattekisten og Børnehuset Delfinen, vi er fortsat delt i to huse. I Skattekisten, det røde hus på Gersonsvej 5, er der 18 vuggestuebørn og 31 børnehavebørn.

Anna Wulff kom hjem fra Dresden, hvor hun som en af de allerførste i Danmark, nogle mener den første, havde taget en uddannelse som pædagog på et Frøbel seminarium. Hun startede Hellerup Privatbørnehave i 1897. Senere startede hun "Folkebørnehaverne" på Christianshavn. Her blev hun meget kendt og elsket som "Tante Anna".

Hun gjorde en kæmpeindsats for, at folk i de dårlige lejligheder, hvor man bl.a. led meget af tuberkulose, skulle få nogle bedre kår at leve under. Institutionen har gennem tiden haft flere forskellige adresser. På adressen her på Gersonsvej delte børnehaven huset med et fritidshjem. Dette blev imidlertid nedlagt i 1987, og man oprettede i stedet vuggestuen. I forbindelse med institutionens 100 års jubilæum i 1997 tog vi navneforandring fra Hellerup Privatbørnehave og Vuggestue til Skattekisten.


Kommentarer

Luk