Bevar den maritime lokalplan for Marstal Havn og lokalplanen for Reberbanen i Marstal. Sig nej til et lavprisvarehus på Marstal Havn og endnu et Netto på Ærø

Oprettet den 26/01-2021 Deltagere i denne underskriftindsamling protesterer mod opførelsen af et Netto-lavprisvarehus på Marstal Havn med følgende brud på den eksisterende lokalplan, som kræver maritime aktiviteter på havnen. Vi protesterer også mod brud på lokalplanen for Reberbanen, som er direkte afledt af bruddet på førstnævnte. Resultatet af underskriftindsamlingen vil blive sendt til Erhvervsstyrelsen ved udgangen af februar måned. Baggrund: Onsdag 20. januar stemte 8 ud af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer for, at der må placeres et Netto-lavprisvarehus på Marstal Havn, og at den nuværende lokalplan, som kræver maritime bygninger og aktiviteter på havnen, skal ændres i forbindelse med udarbejdelse af den nye kommuneplan 2020-32, så den kan rumme et sådant lavprisvarehus. Samtidigt hæmmes HCC-værftet, en ægte maritim virksomhed og nabo til den grund, som Netto ønsker at benytte, i at foretage en nødvendig udvidelse på samme grund og er derfor blevet tvunget op i Reberbanen, hvor endnu en lokalplan krænkes: Værftets udbygning kræver nemlig 12 m højt byggeri, og så høje bygninger er ikke tilladt i den eksisterende lokalplan for området. Mange beboere i Reberbanen har klaget til kommunen over at blive påtvunget dette naboskab. HCC-værftet skal selvfølgeligt udvide sin virksomhed, hvor den maritime lokalplan direkte opfordrer til det, hvorved også Reberbanen skånes for at få endnu en lokalplan krænket. De 8 KB-medlemmers vigtigste begrundelse for at fremme opførelsen af omtalte lavprisvarehus på Marstal Havn er tilsyneladende, at det vil give bedre konkurrence. Det er ganske paradoksalt, at man så har valgt at favorisere netop en Netto-butik, da der også er en Netto-butik i Ærøskøbing, og med det ret begrænsede kundegrundlag, som Ærø kan byde på med sine knap 6000 indbyggere, får Netto noget, der stærkt minder om monopolstatus på øen. Netto-butikker konkurrerer ikke mod hinanden – de har ens priser på landsplan. Vi anser kommunalbestyrelsens beslutning for at være et fejlskud. Vi ønsker den ændret og de to omtalte lokalplaner respekteret.

Kommentarer

Luk