Hjælp os med at bevare Breakout - ikke flere sociale tilbud skal lukke

Oprettet den 24/03-2018

Hjælp os med din underskrift så vi kan statuere et eksempel, at vi er mange som ikke ønsker at flere sociale tilbud lukker.

Breakout er et gratis anonymt og akut behandlingstilbud til mennesker og familier berørt af stofmisbrug, som tager imod alle som af forskellige årsager ikke kan få den ønskede hjælp ved kommunen. 

En unik indsats med fokus på at motivere, forebygge og hjælpe unge og voksne ud af stofmisbrug akut, anonymt og gratis - med frivillighed, tidlig indsats og fastholdelse af motivation til behandling er de centrale styrker forankret i NGO regi på Christianshavn.

Breakout har gennem 3 år ydet støtte, hjælp og helhedsorienteret behandling gennem samtale- og gruppeforløb, samt tilpassede netværks og gruppe aktiviteter udfra forskellige individuelle behov - i frivilligt regi under Misbrugsportalen.

Breakouts bevilling fra 2014 er udløbet men vi har fortsat med at drive vores frivillige indsats på trods af at ressourcerne er opbrugt og der blev ikke tildelt støtte til i 2017 så vi kan fortsætte arbejdet. 

Vi har brugt timer og dage på at komme i dialog med politikerne, men med samme resultat. Desværre er stofmisbrug ikke på dagsorden medmindre det er hjemløshed.

Hvorfor skal man vente med at hjælpe folk i misbrug, først når de er hjemløse og uden arbejde og mistet alt?

Hvorfor ikke sætte tidligt ind og hjælpe mens der stadig er adgang til egne ressourcer og motivationen kan fremmes gennem akut støtte og indsats?

Alternativet er at lukke det eneste sted i København som yder gratis akut behandling til unge og voksne som søger vores hjælp til misbruget - og samtaleforløb til pårørende..

Breakout kan ikke sidestilles kommunale tilbud - tværtimod dækker og repræsentere en anderledes form for behandling og tilgang - og som primært tiltrækker helt unge mennesker eller mennesker i arbejde og familiemennesker, som ikke henvender sig til kommunerne.

Det er et tab for samfundet at lukke sociale tilbud som Breakout, tab af de unge og arbejdende mennesker, som vi netop formår at tiltrække og det er et tab for København, som mister et værdifuldt tilbud som når ud til mennesker på et tidligt stadie, som ellers ikke ville have søgt hjælp.

I en tid hvor der er så meget fokus i medierne omkring hvor omfangsrige udfordringer vi reelt har i vores lille land, er det for os og mange hundrede andre - ubegribeligt at man tillader en velfungerende og effektiv frivillig indsats, skal være lukningstruet pga.et politisk fokus hvor tidlig akut indsats og forbyggende behandling ikke er på dagsorden.

Kære forældre, pårørende, medmennesker og alle som både kender og endnu ikke kender til Breakout - giv os den støtte vi har brug for med din underskrift, så vi kan sende en hilsen om at der findes et langt større mørketal af mennesker med misbrug, end der findes registererede “misbrugere” som man kalder og beregner det i det offentlige.

Det er netop mørketallet som er vores vigtigste og fornemmeste opgave at hjælpe - fordi vi har opbygget et enestående tilbud som imødekommer et behov som tidligere ikke har været dækket.

#bevarbreakout og hjælp os med din stemme og underskrift.

Vh.Silvia Meyer på vegne af Breakout, Misbrugsportalen
Kommentarer

Luk