Bevar international adoption

Oprettet den 21/01-2024

Bevar international adoption i barnets tarv og som en accepteret familieform i alle regnbuens farver.


Vores politikere står på spring til at legalisere rugemoderskab, mens Danmarks eneste adoptionsbureau er på kurs til at lukke, og millioner af børn globalt sidder på et børnehjem og venter på en familie hvorfor skal det være så svært at give børn, der allerede findes, en fremtid? Adoption skal foregå på ordnede vilkår, og vi har set en nødvendig kritik af de store, historiske fejl, der er blevet begået i international adoption. Men lige nu er der fare for, at de dårlige historier skygger for de gode familier – fortidens fejl må ikke frarøve fremtidens børn en familie. Hvis du er enig, har vi brug for din underskrift for at vise, at vi er mange, som synes, at international adoption bør bevares i Danmark, ikke lukke.

Herunder kan du læse mere om hvorfor.

International adoption udspringer af menneskeskæbner. Enhver adoption handler om (mindst) tre parter – og der ligger en forudgående historie bag hver af adoptionstrekantens tre vinkler: Barnet, de biologiske forældre og adoptivforældrene. De er og vil altid være knyttet til hinandens livshistorie. Det er en tilknytning, hvor kærlighed går hånd i hånd med en forudgående historie om traume, tab og sorg i forsøget på at skabe en ny fortælling om en tryg fremtid for barnet. Adoption er en familieform, som bygger på princippet om, at størst af alt er kærligheden. På verdensplan estimeres det, at der lever omkring 150 millioner børn på gaden.1

Herudover kommer børn, som vokser op på børnehjem. Omkring hvert 10. barn i verden vokser op alene uden en primær omsorgsperson. Det tal skal ned – og fortidens traumatiserende fejl på det internationale adoptionsområde må ikke forhindre nulevende børns ret til liv og familie. Alle børn skal have ret til liv, kærlighed og familie. I henhold til FN's børnekonvention skal børn, som har mistet deres biologiske forældre eller er afskåret fra at vokse op hos deres biologiske forældre eller slægtninge, sikres et alternativ, for eksempel adoption.3 Adoption skal altid være i barnets tarv. International adoption skal således tage udgangspunkt i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen og altid være den sidste mulighed for at sikre et barn en familie.4

International adoption er lukningstruet i Danmark. Den 14. december suspenderede Ankestyrelsen med øjeblikkelig varsel adoption fra Sydafrika indtil videre. Lige nu oplever adoptanter, der står på ventelisten til Sydafrika, en ekstrem følelsesmæssig belastning og en stressende situation. Beskeden i ugen op til jul lød, at muligheden for at adoptere fra Sydafrika var øjeblikkeligt suspenderet, samtidig med at man blev tilbudt at kontakte Ankestyrelsen, hvis man ville over på den nationale venteliste. Proportionaliteten i suspensionen bør være til diskussion. Men derudover ignorerer tilbuddet fuldstændig den tilknytningsproces som allerede er i gang mellem dem, der står på listen, og deres endnu ukendte adoptivbarn. International adoption er ikke en enkel vej, det er et valg, som er foretaget – fordi man ønsker at skabe en familie med et barn, der allerede lever (og lever lige nu på et børnehjem), for mange efter en sorgfuld historie med fertilitetsbehandling, ufrivillige aborter og graviditetstab. Man rammes af dyb sorg og frygt for at miste et barn eller endnu et barn, man bærer i sit hjerte.

I nytårstalen talte Statsministeren om den ’hjemløse kærlighed’ – den tilhører ikke kun de barnløse, den tilhører i allerhøjeste grad også de børn, der venter på en familie i fremtiden. Lige nu føles den fremtid truet.

Bevar international adoption i Danmark.

Kilder:

1. https://www.unicef.dk/vores-arbejde/ligestilling/gadeboern/

2. https://www.sosbornebyerne.dk/naar-mor-og-far-mangler/

3. https://www.unicef.dk/wp-content/uploads/2022/11/Borns-rettigheder_FOLDER-digital.pdf

4. https://www.hcch.net/index.cfm?oldlang=en

5. Adoptionsnævnet. Undersøgelse af børn frigivet til national adoption 2019-2021. Ankestyrelsen.

6. Statistik 2021. Bilag til Ankestyrelsens årsberetning 2021 om den internationale adoptionsformidling. Ankestyrelsen.


Luk