Bevar Aarhus' kulturhistoriske miljøer - Skt. Pauls Gade 5

Oprettet den 18/03-2019

Aarhus kulturhistoriske miljøer skal bevares

Vi ønsker, at Aarhus skal bevare sine historiske miljøer til gavn og glæde for byens borgere og gæster. Aarhus er en gammel by som vi er stolte af. En by, fuld af liv og i evig forandring. Men Aarhus er også en by med en række kulturhistoriske perler, som i hverdagen fortæller sin egen historie. De historier vil vi ikke glemme - så lad os nu værne om de områder, der betyder noget arkitektonisk og kulturhistorisk.


Området ved Skt. Pauls Gade er et af de miljøer, hvor bl.a. ’De tre italienske villaer’ Skt. Pauls Gade 1, 3 og 5 tilsammen er med til at fortælle historien om, hvordan Aarhus rykkede sydpå og dannede det første Frederiksbjerg - en del af Aarhus.

De tre villaer var tidligere en del af et større villaområde opført i samme periode på en bar mark ned til stranden. Skt. Pauls Gade indgik i Charles Ambts og Hack Kampmanns byplan for Frederiksbjerg, hvorved mange villaer blev revet ned i forbindelse med opførelse af ny karrébebyggelse.


Villaerne er i dag repræsentanter for den tidligste by-bebyggelse og kulturhistorisk dokumentation for Frederiksbjergs udvikling.


Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd

Efter henvendelse fra borgere i gaden er sagen drøftet i Lokalt Kulturmiljøråd. Der udtrykkes i henvendelsen et stort ønske fra kvarterets beboere om at de tre villaer, der er beliggende i Skt. Pauls Gade 1 – 5, bevares i den nuværende udformning. Det er beboernes opfattelse, at disse tre tilbageværende villaer har særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for kvarteret. Dette er Lokalt Kulturmiljøråd enig i. Det er netop af hensynet til disse kvaliteter, at Skt. Pauls Gade indgår i den del af Frederiksbjerg-kvarteret, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som værdifuldt kulturmiljøområde, der er defineret som ’et geografisk område, som ved sin fremtræden afspejler vigtige træk af den samfundsmæssige udvikling.


I kommuneplan 2017 er der bl.a. fokus på byfortætning, men også på bevaring af kulturmiljøer. Når de to interesser kolliderer, er det meget vigtigt at kulturmiljøet sejrer.  Ellers risikerer vi, at kulturmiljøerne helt forsvinder, og at den by, vi alle elsker, med tiden mister sin charme og kulturhistoriske egenart.


Vi vil et kulturhistorisk Aarhus - bevar Skt. Pauls Gade 5.


Venlig hilsen


Beboerne på Frederiksbjerg v/ Peter Klingsten, Skt.Pauls Gade 10, Aarhus 


Kommentarer

Luk