Bevar 3 spor og den velfungerende SFO struktur på Absalon skole

Oprettet den 20/01-2020

Onsdag d. 29. januar skal Byrådet i Roskilde Kommune vedtage klassefordelingen på Roskildes skoler for det kommende skoleår.

Skole- og Børneudvalget indstiller, at der nedlægges et spor på Absalon skole så der i 2020 oprettes 2 spor med 26 i hver klasse.

Som forældre til børn på Absalon Skole ønsker vi at råbe Byrådet op.

De 2 spor på Absalon skole vil potentielt betyde;

- Afskedigelser af personale

- Sammenlægning af de velfungerende mindre SFOer

- Kommunens højeste klassekvotient på 26. Der skal derfor kun 3 tilflyttere til, før det vil være nødvendigt at dele klasserne igen.


Det fremgår af Baggrundsmaterialet at beslutningen ikke er baseret på økonomiske hensyn. Læs mere her https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/skole-og-borneudvalget-14-01-2020-kl-1700


Hjælp os med at få Byrådet i tale - skriv under her!

Kommentarer

Luk