Bekymringsbrev til Mattias Tesfaye og Mette Frederiksen vedr. hjemsendelser af syriske flygtninge

Oprettet den 17/06-2021

Kære borger i Skanderborg Kommune
Lokale folk fra Alternativet og Enhedslisten samt Hanne Stender Damkjær (kandidat til byrådsvalg som løsgænger) har lavet følgende brev. Dette sendes til alle de folkevalgte byrådsmedlemmer i Skanderborg Kommune, da vi håber på at få deres opbakning og underskrift på brevet. 
Vi vil også gerne have din underskrift, sådan at vi kan sende et brev til regeringen både fra politikere og andre borgere i kommunen.

Her er brevet:

Til Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye og statsminister Mette Frederiksen.

Vi er stærkt bekymrede over, at Danmark vil fratage syriske flygtninge fra Damaskus og omegn deres midlertidige beskyttelsesstatus.

Den lov som ligger til grund for udlændingestyrelsens og flygtningenævnets nuværende praksis er en følge af det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik fra 2019. Her indførtes en række stramninger. Blandt andet skulle tilkendt ophold være af midlertidig karakter og kunne inddrages, såfremt der sker forbedringer i situationen på hjemegnen, også selvom forholdene fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige. Loven blev vedtaget af et flertal bestående af Socialdemokratiet og de blå partier.

I februar 2019 offentliggjorde udlændingestyrelsen sine landerapporter om forholdene i Syrien. Disse rapporter konkluderede at forholdene var forbedrede i Damaskus og RIF Damaskus, da der ikke længere blev bombet i disse områder. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har brugt den nye lovgivning og konklusionerne fra rapporterne til at bede flygtningenævnet om at fremskynde genvurdering af beskyttelsesbehovet for flygtninge fra førnævnte områder. 

Rapporterne blev til ved at tale med forskellige kilder som skulle være eksperter på forholdene i Syrien. Siden har 11 ud af rapporternes 12 kilder tilkendegivet, at de oplever at deres udtalelser er blevet manipuleret med og misbrugt. De har meldt følgende ud:

”Vi mener at Danmarks politik om syriske flygtninge ikke afspejler de virkelige forhold. Vi – analytikere, researchere og eksperter i syriske forhold – fordømmer på det stærkeste den danske regerings beslutning om at afvise midlertidig beskyttelse til syriske flygtninge fra Damaskus.”
Den eneste tilbageværende kilde som ikke modsiger rapporten er general i den syriske hær.

Eksperterne i landerapporten er ikke de eneste som går imod udlændingemyndighederes konklusionen om, at visse syrere kan hjemsendes. USA, EU, FN og Amnesty International har alle vendt sig imod Danmarks nye praksis. Der er på grund af modige syreres indsats meget veldokumenterede beviser på den syriske regerings forbrydelser imod sin befolkning. Siden borgerkrigen brød ud har der været massive bombninger af byer, giftgas-angreb og udbredt tilbageholdelse af mennesker uden rettergang, udbredt brug af forfærdelig tortur og dødsfald udført af det hemmelige politi i såkaldte torturfængsler. Dette sker stadig, også i Damaskus og nærområderne hertil.

Vi forstår ikke, hvordan regeringen kan se bort fra alle disse udsagn om situationen i Syrien. Vi mener, at det rigtige vil være at yde disse mennesker beskyttelse, indtil deres hjemland ikke længere ledes af et styre som det Assad står i spidsen for. Så længe sådan et styre sidder ved magten, vil det ikke være forsvarligt at sende flygtninge tilbage.

De tør heller ikke at rejse. Vi ser at de hellere vil flytte på et trøstesløst udrejsecenter, på trods af at de tilbydes penge for at rejse ud. Her kan de komme til at sidde i mange år, for der er ikke udsigt til en snarlig forbedring af forholdene i Syrien. Et menneske på udrejsecenter koster staten ca. 300.000 om året. 

Man vil fjerne velfungerende stærke mennesker fra deres plads i samfundet, for at parkere dem et sted, hvor der er stor risiko for, at de bliver psykisk nedbrudte. Danmark har brugt penge på at lære dem dansk og give dem uddannelser. Nu går vi glip af social-og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger o.lign. Vi går glip af deres arbejdskraft og den skat de kunne betale.

Hertil kommer de menneskelige omkostninger. Familier må skilles. En forælder kan f.eks. få permanent ophold, mens den anden skal rejse. Eller en ung kvinde eller ældre kvinde vil man sende alene til Syrien uden resten af familien, som godt må blive. 

Ifølge Mattias Tesfaye sker der en uvildig sagsbehandling i udlændingestyrelsen og flygtningenævnet som han ikke vil blande sig i. Men sagsbehandlingen sker jo på foranledning af regeringen og på baggrund af lovgivning som regeringen har stemt for. Derfor har regeringen og de partier som støtter ansvaret.

Vi ønsker denne lovgivning ændret, så flygtninge først kan sendes tilbage, når forholdene er stabile og giver reel sikkerhed. Det som sker nu, er ikke værdigt i et land, som har haft tradition for at gå foran i forhold til retssikkerhed og humanisme. Vi beder regeringen og samtlige partier, som har støttet paradigmeskiftet, om at tage til efterretning, at der er lokalpolitikere og borgere i Skanderborg Kommune som er uenige i, at syriske flygtninge skal fratages deres beskyttelse i Danmark, som forholdene aktuelt er.

Lad dem få lov til at være en del af samfundet, mens de venter på, at der bliver fred og sikkerhed i deres land, så de sidenhen kan rejse tilbage som ressourcestærke gevinster for Syrien frem for at de bliver psykisk nedbrudte af lang tids ophold i udrejsecenter. 


Kommentarer

Luk