Anmodning om lovændring fra besidder til ejer i Dansk hunderegister

Oprettet den 21/01-2022

Kære opdrætter og hundeejer

Denne underskrift indsamling på grundlag af endnu 2 hunde der denne uge har skiftet besidder samt hjem, via et internat på Fyn, uden DKK reg. ejer og besidder i Dansk Hunderegister har modtaget besked herom.


Til Info

Kære Anne Birgitte

Tak for din mail.

Dansk Hunderegister er et besidderregister. Det er således besidderen af en hund vi registrerer og ikke ejeren.

Jeg kan oplyse, at i begge dine eksempler, har vi fået en henvendelse fra et dyreinternat om, at de har fået indleveret hunden. På baggrund af denne henvendelse bliver hunden besidderskiftet til internatet, som jo har fået hunden i deres besiddelse. På samme tid som vi laver besidderskiftet, bliver der sendt en notifikation til tidligere besidder om at hunden er blevet besidderskiftet. Hvis vi har en mailadresse på tidligere besidder, bliver notifikationen via denne. Har vi ikke en mailadresse bliver notifikationen printet og sendt med post.

I dit eksempel er den ene sendt via mail og den anden sendt med post.

Vi har derfor i begge tilfælde givet tidligere besidder en notifikation om at hunden er besidderskiftet.

Begge sager er derfor kørt helt ”efter bogen”.

Vi arbejder efter en bekendtgørelse  - BEK nr 1044 af 10/08/2018.

Når vi modtager en henvendelse uanset om det er fra køber eller sælger, er vi forpligtet til at besidderskifte hunden jf. Fødevarestyrelsen.

Du nævner at vi skal give besked til den person som står i Dansk Kennel Klub. Det skal vi ikke. Vi skal alene give notifikation til den der står i vores register. Dansk Hunderegister er et lovpligtigt register. Dansk Kennel Klub er en interesseorganisation for stambogsførte hunde. Vi arbejder sammen med dem, men vi sender ikke notifikationer til dem.

Jeg håber det giver dig svar på dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Glenn Michelsen

Sekretariatschef

Brev til ministeren


Hr. Minister Rasmus Prehn

Jeg håber at ministeren vil se alvorligt på denne skrivelse, da der i 2021 var reg. i alt 79.122 hunde i Dansk hunderegister.

Som formand for Pudelklubben under Dansk Kennelklub,  opdrætter, og hundeejer med en finger på pulsen i hundeverdenen siden 1973, er der i denne uge en sag, der har gjort en stor forskel, på mange hundeejeres syn på denne form for registrering der finder sted i Dansk Hunderegister.

Vi har i mange år tænkt at denne registrering, var en form for sikkerhed, hvis hunden løb bort, blev stjålet eller på anden måde om formidlet, at hunde der er registreret med chips, havde den chips som sikkerhed for, at den ville blive genforenet med ejer igen, hvis uheldet skulle være ude.

Det er dog desværre ikke tilfældet med den registrering der foregår i vores Danske hunderegister i dagens Danmark 2022. 

Et elektronisk system som burde fungere optimalt i et moderne samfund, det fungerer i mange andre lande, så hvorfor ikke i Danmark?

Vi er blevet oplyst om, at både Politiet samt Dansk Hunderegister har gjort fødevarestyrelsen opmærksom på denne problemstilling, for år tilbage, og de på ingen måde har kunne tilslutte sig systemet som det blive brugt nu, eller mangel på samme.


Til vores opdrættere i Dansk Kennel klub samt andre hundeejere

Læs denne godt igennem og kan du støtte op om en lov ændring, vil jeg bede dig tilslutte dig denne underskriftindsamling.

Hvor mange af jer har en hund eller to gående hos venner, bekendte eller blot i en plejefamilie, så man kan bruge den i sit opdræt. Dette kunne være Peter.

Den private familie skal have passet deres hund 4 uger i sommerferien, Dette kunne være Peter.

Lille Peter ejes i Dansk Kennel Klub af dig, du har hans stambog og ejerbevis. Du er ene underskriftberettiget ejer af Peter, Peter er også  reg. i Dansk Hunderegister i dit navn.

Fru Hansen og dig er venner, og det bliver besluttet at Peter skal bo ved hende en tid, blot 3 huse væk, så du kan bruge ham i dit opdræt, da du har købt ham hjem fra udlandet for rigtig mange penge, men han går ikke godt i spænd med de andre hunde du har i huset, men han er ABSOLUT ikke til salg på noget tidspunkt, han skal blot passes.

Vidste du ?

  1. At Fru Hansen kan i Dansk Hunderegister besidder skifte Peter til sit eget navn, uden du får nogen information herom, før bagefter.

  1. At såfremt Fru. Hansen bliver vred på dig og indleverer ham på et internat i Dyreværnet, eller hun overtræder loven så Peter bliver fjernet fra hjemmet, uden du ved det, så kan De helt uden problemer, sælge din hund fra internatet for 4800 kr. 
  1. At hunden er ude af dine hænder UDEN NOGEN HAR KONTAKTET DIG, og du har ingen rettigheder uanset stambog og ejerforhold i Dansk Kennelklub.
  2. At du skal køre og betale en civil retssag for at få din hun igen, som egentlig har været din hele tiden.

2 hunde har i denne uge efter et ophold på over en måned, på et internat på Fyn begge fået nyt hjem. ( til trods for de begge har en registreret ejer der både fremgår af Dansk Kennelklubs registreret, samt begge ejere er registreret i Dansk hunderegister.  

De to ejere der står på hver sin hund i hunderegisteret, har ikke i løbet af den godt en måned modtaget nogen som helst information om af deres hunde var anbragt på internatet. 

Begge hunde er den 19.01.2022 besidder skiftet af dyreinternatet, i Dansk Hunderegister, og der er dog stadig ingen af de to ejere der har modtaget nogen form for besked om dette er sket. 

VIDSTE DU OM DANSK HUNDEREGISTER ?

?

Kan Dansk Hunderegister finde min hund, hvis den løber væk?

Nej, desværre. Men hvis din hund løber væk, er det en fordel, at den er registreret i Dansk Hunderegister.

Når din hund er mærket og registreret, vil politi, redningskorps, brandvæsen, dyreinternater og dyrlæger hurtigt kunne finde frem til dig som besidder, hvis dit telefonnummer og din mail er oplyst korrekt. Derfor er det vigtigt, at du husker at opdatere dine oplysninger på din hunds side.

Bliver din hund væk i et EU-medlemsland, kan alle via internettet slå op i et fælleseuropæisk register – European Pet Network, EPN. - som Dansk Hunderegister er medlem af. Her vil det fremgå, at hunden er registreret hos Dansk Hunderegister. Når Dansk Hunderegister bliver kontaktet om findested, vil du herefter blive informeret.

HVAD HJÆLPER DET HVIS DE VÆLGER AT TAGE HUNDEN IND OG SÆLGE DEN UDEN AT UNDESØGE HVEM DER ER BESIDDER AF HUNDEN I HUNDEREGISTERET ?

VIDSTE DU AT:

Dansk Hunderegister benytter betegnelsen ’besidder’. Dansk Hunderegister registrerer ikke ejere, men altså besidderen af en hund.

At være besidder af en hund betyder altså at hunden bor på din adresse. Ikke nødvendigvis hundens ejer.

Dansk Hunderegister kalder det besidder og besidderskifte, fordi betegnelsen ’besidder’ er det udtryk, der benyttes i Bekendtgørelsen om mærkning og registrering af hunde.

Hundebesidderen har ansvar for, at hunden er mærket og registreret inden den er otte uger gammel samt bærer hundetegn med besidderens navn og adresse.

Vidste du din hund kan skifte besidder uden din tilladelse, blot ved en henvendelse fra en anden person der har hundens ID nr.

Det er også besidderens ansvar at få hunden registreret i Dansk Hunderegister. Skifter hunden besidder, skal besidderskiftet også registreres i registret.

Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke har kontakt med den tidligere besidder?

Dødsfald eller skilsmisse eller uvenskab kan være årsager til, at du ikke kan komme i kontakt med tidligere besidder.

Uanset hvad grunden er til, at du ikke er i kontakt med den tidligere besidder, så skal hunden altid være registreret der, hvor hunden bor.

Du bedes derfor sende en mail til dansk@hunderegister.dk med angivelse af hunde nr. eller chip nr, race og fødselsdato samt dine data, hvorefter vi kan igangsætte et besidderskifte til dig.

Sakset fra Dyreværnet

Jeg kan ikke længere beholde mit dyr. Hvad gør jeg? Kontakt vores adoptionskontor telefonisk kl. 9.30-12.00 på tlf. 44 94 66 95 (tast 2) man-fre og hør nærmere om proceduren for indlevering. Herefter vil I aftale en tid for indlevering, hvor dyret også vil blive dyrlægetjekket.  

Mit spørgsmål her er, hvorfor bliver der ikke hver eneste gang tjekket op på chips og registrering af enten politiet eller internatet?  

Hvor kommer hunden fra?

Er den efterlyst?

Hvem ejer den ifølge registrering?

Det er under alt kritik at vi har et system ( Dansk hunderegister ) som vi er tvunget til at betale til, et system vi tror beskytter vore hunde, et system som skulle gøre det besværligt at stjæle en hund.  

Men det viser sig i stedet, det er så meget nemmere at stjæle en hund, et system som gør det muligt for mig, at gå ned i Brugsen, stjæle en hund der står på krogen, gå hjem og aflæser dens chips, og så besidder skifter Jeg den, og den forrige besidder bliver på ingen måde kontaktet. Så ingen aner hvor hunden opholder sig.

Hvis din hund er blevet stjålet, skal du anmelde det til Politiet. Vi kan ikke låse hunden i vores system. De retningslinjer der ligger på området, følger af vores bekendtgørelse og fortolkning af denne. Fødevarestyrelsen har anført, at alle hunde skal besidderskiftes af Dansk Hunderegister. 

Tyveri af hunde og andre tvister skal afgøres af politi, og retsinstanser.

Hvis politiet bliver indblandet, kan jeg sige til dem at jeg 100 % ejer den hund, og jeg har betalt den, vise en håndskrevet kvittering, men forrige ejer har glemt at ejerskifte den, så vægter de ord mere,  end at jeg som ejer står med stambog og ejerforhold fra Dansk Kennelklub, hvor jeg på tro og love skriver under på mine papirer.

Så altså hvis jeg skal have min egen hun igen så skal jeg igennem en domstol og en dyr retssag, til trods for jeg står med et ejerbevis i hånden på min hund.

Vi håber og tror på at denne bekendtgørelse vil kunne tages op til en revurdering, ved at indkalde en repræsentanter fra Dansk Kennel Klub, Dansk hunderegister, Dyrenes Beskyttelse samt en ansvarlig fra Politiet, vi stiller gerne med en underskriftindsamling, hvilket jeg dog på ingen måde kan tro burde være nødvendigt, da denne håndtering af systemet, indbyder til netop hundehandel under falske navne, tyveri samt svindel med salg af hunde. 

Et område som Danmark netop prøver at komme til livs, og med stor succes.

De eneste ønsker fra alle os hundeejere der benytter systemet ca. 79.122 personer, måtte være 

  1. at det bliver vedtaget, det ikke er en besidder der registreres i Dansk Hunderegister, men det er hundens retsmæssige ejer der registreres. 
  2. at det kun er den retsmæssige ejer der kan ejerskifte hunden i Dansk Hunderegister
  3. ingen ejerskifte kan foregå uden ejers samtykke, ej hellere af internat eller anden instans
  4. at hunden kan låses i systemet, såfremt den er meldt stjålet ved politiet
På vegne af danske hundeejere 

Anne Birgitte Schilling

Bjolderupvej 89 

6392 Bolderslev

Tlf. 29438676
Kommentarer

Luk